Nyheter från FKG

 • 24 juni, 2021
 • Snabb AI-utveckling även inom tillverkningsprocessen

 • Framtidens fordonsbransch blir allt mer IT-driven och det sker en snabb teknisk utveckling med självkörande fordon, elektrifiering, digitalisering och AI. Men utvecklingen sker även inom själva tillverkningsprocessen i fordonsindustrin.

  Henrik Arvsell är vd för Gimic som tillämpar samma AI-teknik, som används för självkörande bilar, i tillverkningsindustrin för att upptäcka defekter och felaktigheter som kan uppstå i produktionen. På detta sätt säkrar man hög kvalitet på både produktionen och leveransen.

  – Gimic hjälper industriföretag att automatisera sina visuella kontroller via AI och jag ser en enormt stor potential inför framtiden.

  Gimic startades av Marcus Nilsson som alltid haft ett intresse av att använda bildbehandlingsprogram för att bygga 3D modeller. Efter sina studier på Chalmers arbetade Marcus inom tillverkningsindustrin, och insåg att det fanns förbättringspotential i kvalitetssäkringen. Flera år senare efter att även arbetat med Virtual Reality och spelindustrin fick han idén att tillämpa AI tekniken inom tillverkningsindustrin.

  Henrik Arvsell som också är vice vd i Swepart och kom i kontakt med Gimic när de fick möjlighet att installera sin produkt i en automatiserad cell hos Swepart där produkten och systemets alla delar testades och fungerade som planerat.

  – Vi har nu tre system i full drift här i Småland. Det är AI på riktigt där vi får möjlighet att se finslipa och justera. Vi får många frågor om hur det fungerar och här får vi möjlighet att bevisa det genom de system vi har i drift. Vi har en enkel modell från problemformulering och riskanalys till användning och insamling samt avläsning av data. Det handlar om att förstå vad man kan göra med hjälp av AI, både var man kan använda det och var man inte kan använda det, säger Henrik Arvsell.

  Gimics produkt är unik eftersom den ger industrin ett komplett verktyg för avsyning och kvalitetssäkring med den moderna tekniken inom maskininlärning eller så kallad AI. En kognitiv kamera placeras på lämpliga platser i tillverkningslinjen och avsynar tillverkade fordonsdelar för att upptäcka eventuella kvalitetsbrister.

  – Vi ersätter det mänskliga ögat med ett digitalt och samlar in all data. Det ökar effektivitet och tillgänglighet i produktionen och gör att företagen varken behöver kassera för mycket eller riskera returer från kund.

  Dessutom förbättras arbetsmiljön, då medarbetare slipper det monotona vridandet och vändandet på detaljer samt färre lyft.

  – En annan intressant del är spårbarhet. Eftersom varje kugghjul filmas så vet vi exakt hur varje kugghjul ser ut och man får ett kvitto på hur varje artikel såg ut när den lämnade leverantören.

  Gimic är också en av innovationerna som antagits till BizMakers program Future Industry Accelerator 2021

   

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

  En kartläggning inom ramen för projektet Fordonsdalen Stockholm visar hur Stockholmsregionens små och medelstora företag inom IT- och telekombranschen kopplar an till fordonsindustrin i dag. Studien visar också hur de kommer att påverka fordonsindustrins utveckling framåt.

  Rapporten slår bland annat fast att Sverige redan i dag är starkt inom både IT- och fordonssektorn och att fordonsindustrins digitalisering innebär ytterligare möjligheter att växa och stärka sin konkurrenskraft.

  Det finns starka kopplingar mellan fordon och IT, och detta kommer att öka i och med att fordonsindustrins värdekedja förändras och det finns redan idag flera innovativa start-ups som kombinerar fordon och IT på helt nya sätt.

  Läs rapporten här.