Nyheter från FKG

 • 29 september, 2020
 • SLD viktigt för investeringar i South Carolina

 • Den amerikanska delstaten South Carolinas europeiska investeringskontor sponsrar även årets Stora Leverantörsdag. Syftet är naturligtvis att öppna upp för svenska investeringar i anslutning till Volvo Cars fabrik i Charleston på USA:s östkust. Hittills är en svensk etablering klar. Det är Gnotec Group som har etablerat tillverkning i Orangeburg.

  – Vi är naturligtvis glada över sponsorskapet samtidigt som Stora Leverantörsdagen etablerat sig som en viktig kanal för South Carolinas investeringskontor. Tack vare sitt deltagande kan de nå den kategori av tillverkandeföretag som de vill se direktinvesteringar från i anslutning till Volvo Cars i Charleston, säger FKG:s Fredrik Sidahl.

  Fredrik berättar också att det hittills har arrangerats två Go Global-resor till South Carolina i syfte att etablera leverantörskontakter och etableringsmöjligheter.

  – Det finns bra arbetskraft och automationsgraden är hög, dessutom är det en ingång till den stora USA-marknaden med fler OEM:er än Volvo Cars, konstaterar han.

  Fredrik Sidahl drar även en parallell med Brasilien dit FKG genomfört fyra Go Global-resor.

  – Allt tar sin tid, men nu har en handfull svenska leverantörer etablerat sig där. Låt se vad som händer i South Carolina, avslutar han.