Nyheter från FKG

 • 22 oktober, 2019
 • SLD befäster sin position som den största mötesplatsen

 • 429 deltagare, 11 sponsorer och 19 utställare samt intressanta seminarier, en namn- och ämneskunnig konferens med otaliga möjligheter till affärsmöten och nätverkande.

  Stora Leverantörsdagen, SLD, befäster sin position ytterligare som norra Europas största och främsta mötesplats för automotiveindustrin.

  – Det är svårt att avstå från att vara här, summerar FKG:s Fredrik Sidahl som har haft stor hjälp med genomförandet av årets SLD av Peter Bryntesson, Gabriella Virdarson och den externa projektledaren Lina Galow.

  – Vi är mycket nöjda och ser nu fram emot SLD2020 som infaller 21-22 oktober, fortsätter Fredrik.

  Här är Stora Leverantörsdagen super-summerat:

  Årets Stora Leverantörsdag inleddes av innovationsmyndigheten, Vinnovas, Darja Isaksson. Hon uppehöll sig mycket kring frågor som digitalisering, innovation, kunskap- och kompetens samt behovet av samverkan mellan forskning och näringsliv för att kunna möta framtiden – omställning – inom industrin.

  – Det livslånga lärandet har vi talat om länge, nu får det vara slutsnackat, konstaterade Darja och lyfte frågan om ”retraining” även av arbetare.

  Jan Carlson, Veoneer, verksamt inom förarassistans och trafiksäkerhet, inledde med att kommentera konjunkturen inom fordonsbranschen.

  – Vi är ett litet företag sett till omsättning, men ett stort sett till framtid och orderbok. Prognoserna säger att det kommer att vara nedåt till 2022. Men teknologin kommer att utvecklas även i bittra tider. Vad vi ser är att andelen förarassistans kommer att öka som andel av bilens samlade värde, sa Jan Carlson och tillade att skapa ”tillit” till förarstödet är Veoneers största utmaning.

  Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens seniorekonom, Bengt Lindqvist, berättade utifrån tillgänglig statistik att konjunkturer kommer och går inom fordonsindustrin.

  – Vi får ett negativt 2020, men samtidigt vet vi att det kan vara upp och ner. Nu är det dock starkare krafter bakom nedgången, sa han och påpekade att komponenttillverkningen växer snabbare än andelen nya färdiga bilar, vilket kan uttydas med att leverantörernas andel i en nytillverkad bil ökar ytterligare.

  Bengt Lindqvist ville också se att svenska komponenttillverkare även vidgade sina marknader. 80 procent av alla svenska komponenter stannar inom EU, medan för Tyskland är andelen 55 procent.

  Ett nytt och välkommet grepp för Stora Leverantörsdagen är ett längre panelsamtal. I årets samtal deltog Katarina Brud, MobilityX-lab, Helene Niklasson, Volvo CampX, Karin Thorn, Vehicle Propulision (Volvo Cars), och Jon Linden, Ekkono. Samtalet kretsade kring hur vi kan framtidssäkra fordonsindustrin när allt mer svänger över till mobilitet och krav på hållbara transportsystem. Startups, digitalisering, entreprenörskap, innovationskraft och förändringshastighet samt behovet av att samverka och att nätverka för att kunna utvecklas.

  Ett konstaterande som alla deltagare delade var att: ”Allt går fortare än tidigare och att det inte kommer att gå långsammare”.

  Vart är Scania på väg? Den frågan besvarade Anders Williamsson, inköpschef på bolaget.

  – Scania tjänar pengar på att sälja och serva fordon. Pengarna tjänas på verkstaden, men vi måste tjäna pengarna när kunderna kör, konstaterade Anders Williamsson och lyfte fram behovet av nya affärsmodeller som en viktig del av det samlade utvecklingsarbetet.

  — Det är kanske inte så konkreta utvecklingsuppdrag, men där behöver vi hjälp, sa han.

  Anders berättade även att Scania har antagit en code-of-conduct, uppförandekod, med inriktning på ansvarstagande och hållbarhet.

  SKF:s Alrik Danielson har många funderingar kring framtiden både sett till produkter och tjänster, men också sett till konkurrens. I det sistnämnda konstaterade han att man inte ska ta allt för givet längre. På tio år har konkurrensbilden förändrats.

  – Hela kinesiska och asiatiska leverantörsstrukturen står framför näsan på oss i dag. Hur står vi oss i den konkurrensen, när det finns en kompetent underleverantörsgrupp redo att komma hit! Säkerställ din konkurrenskraft. Det handlar inte bara om att vara gröna, utan också om att klara plus, minus och procent.

  Han menade också att högkonjunkturen har maskerat Kinas framgång.

  – Nu måste vi underleverantörer inse att det lokala stadiet är passerat. Många är små. Det handlar om att sitta ner redan ikväll och diskutera om hur vi kan samverka, bli relevanta, avslutade han.

  Mats Fägerhag, CEVT, talade om utvecklingsbolagets transformation sedan våren 2018. Han konstaterade att oförutsägbarheten och instabiliteten ökar, vilket innebär att allting kan bli så mycket sämre eller bättre än man förutspått.

  I sin trendspaning bjöd han på lite självrannsakan från branschens sida avseende autonom körning.

  – Vi har varit för överoptimistiska med självkörande fordon. Tag bara detta med att kunna fixera ögonkontakt med andra fordon. Vi måste inse komplexiteten, det krävs så mycket datorkraft, så mycket kräm, så att datorerna måste vara vätskefyllda, det skulle dra ut batterierna på en eldriven bilen, sa han och menade att fordonsindustrin befinner sig i en komplicerad flervägskorsning med både hot och möjligheter.

  Fram till 2024 ska Nevs ha sålt en miljon bilar. Nevs Stefan Tilk berättade oblygt om vad som händer med företaget. Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete i Trollhättan. Redan under nästa år presenterar de en potent Koenigsegg-skapelse tack vare det strategiska samarbetet företagen emellan. Bilen kommer att tillverkas i Ängelholm med start 2022. Han menar också att CO2-målen kommer att driva marknaden och man måste vara öppen för helt nya affärsmodeller.

  Han avslutade med att konstatera att han gillar att allt känns allt bättre än för ett år sedan.

  Moderator under dagen var Linda von Essen-Sylvén.

  Årets Stora Leverantörsdag avslutades med att det femte Stora Leverantörspriset delades ut. Denna gång gick det till den mekaniska verkstaden Bror Tonsjö i Kode. Grattis!

  Darja Isaksson, GD Vinnova.
  Alrik Danielsson, CEO SKF.
  Heléne Niklasson, Head of CampX by Volvo.
  Anders Williamsson, Executive VP, Head of Purchasing Scania.
  Karin Thorn, VP Vehicle Propulsion Volvo Cars.
  Bengt Lindqvist, Teknikföretagen.
  Katarina Brud, Director Mobility Xlab.
  Jan Carlson, CEO Veoneer.
  Mats Fägerhag, CEO CEVT.
  Mattias Bergman, BIL Sweden.