Nyheter från FKG

 • 09 november, 2022
 • SLD 2022: ”Vi vill höra vad alla andra tror om framtiden”

 • Världen är inne i ett svåröverskådligt läge, med flera orosmoln som kriget i Ukraina, inflationen, råvarubristen och energipriserna. Men var får man bättre koll än på Stora leverantörsdagen? Nyhetsbrevet var på SLD 2022 och mötte deltagare som kommit dit för att ta temperaturen på industrin, konjunkturen, världsläget med mera. Här är några av rösterna.

  Elmo Sweden AB (stora bilden ovan): Janne B Liess, design and development manager, Helena Bonving, design and development manager och Oksana Böttcher, product and customer quality assurance.
  – Vi kom hit för att höra vad alla andra tror om framtiden, hur de vill samarbete med leverantörer och hur de kan hjälpa våra kunder. Bland annat inom sustainability, ett område där vi ständigt jobbar för att ligga i framkant.
  Hur går det för Elmo Sweden just nu?
  – Även om vi jobbar mycket med läder som råvara påverkas även vi av halvledarbristen, eftersom det inte strömmar igenom lika många fordon som budgeterat.

  Joacim Lorentsson, KUKA Nordic.

  Joacim Lorentsson, vd, KUKA Nordic.
  – Det här är som att temperaturen på fordonsindustrin, både tekniskt och miljömässigt. Hur ska vi ta oss in i den närmaste framtiden? Vilka är utmaningarna? Att få veta mer om de sakerna hjälper oss att förstå våra kunder bättre.
  KUKA Nordic lär takta mot ett bra 2022?

  – Ja, det går jättebra. Vi jobbar väldigt mycket med fordonsindustrins omställning, och deltar i många projekt.

   

   

   

   

  ITW Sverige.
  Niklas Hansson och Mikael Thorslund, ITW Sverige.

  ITW Sverige – Niklas Hansson, account manager och Mikael Thorslund, Global KAM.
  – Man får en känsla för trender och vart marknaden är på väg på SLD. Det är ovissa tider och vi vill suga åt oss all information vi kan få tag på.
  Rullar det på bra hos er?
  – Efter sommaren har det börjat gå bättre. Vi är tunga mot personbilstillverkning och det verkar som om vår storkund där börjar få ordning på halvledarproblematiken. Men det är en del andra orosmoln på himlen, med den globala ekonomin och en uppseglande lågkonjunktur som påverkar.

   

   

   

  Frida Ljung och Linda Nyquist-EvenrudKongsberg Automotive.

  Kongsberg Automotive – Frida Ljung, KAM, och Linda Nyquist-Evenrud, Executive vice president for Business unit flow control systems.
  – Inspiration, nya inspel. Bland annat är Scania, som höll det inledande föredraget, liksom Volta trucks.
  Har ni en bra orderingång?
  – Ja, den är fortfarande stark. Men det är desto mer osäkert med världsekonomin framöver, särskilt andra halvåret 2023. Men just nu tutar vi och kör.

   

   

   

   

  Åsa Glans, Andreas Josefsson och Ludvig Karlsson, Bulten Sweden.

  Bulten – Åsa Glans, account director, Andreas Josefsson, vd Bulten Sweden och Ludvig Karlsson, KAM.
  – Man blir inspirerad och får veta mer om vad som händer i branschen, och vad andra håller på med. Dessutom är en av våra större kunder på plats, liksom andra intressanta företag.
  Hur är dagsformen för Bulten?
  – Grundaffären är stark. Men vi har utmaningar på kostnadssidan, det handlar bland annat om material och transporter.

   

   

   

   

  Foto: Jeanette Larsson Winerö