Nyheter från FKG

 • 27 oktober, 2021
 • SLD 2021 – 100 minuter om framtidens mobilitet och transportsystem

 • En sällsynt samstämmig Stora Leverantörsdagen genomfördes 21 oktober. I fokus stod framtiden och, framför allt, kravet på långsiktig hållbarhet i form av resurssnålhet och CO2-reduktion.

  Samtliga deltagare gjorde sin leverans i det 100 minuter långa, webbsända seminariet. Dock utan att svara på frågan om hur kostnaderna för omställningen ska fördelas.

  Alin Visser, Lynk & Co

  Lynk & Co befinner sig på en spännande resa som kombinerar mobilitet och hållbarhet med stadsboende och digitalt uppfostrade ”millenials” som en tydlig målgrupp affärsmodellen. För 5000 kronor i månaden har du en bil där bränslet är den enda rörliga kostnaden. Inte nog med att du får tillgång till en bil, du ingår även Lynk-klubben, en egen livsstilsorienterad Community, som väl drift kommer att erbjuda arrangemang var och varannan vecka för medlemmarna.

  Kerstin Enochsson, Volvo Cars

  Volvo Cars befinner sig i en tilltagande transformering med inriktning på elektrifiering och långsiktig hållbarhet. Leverantörerna spelar en viktig roll, där relationen måste bli tätare, bygga på mer samarbete. Kravet på komponenternas och leverantörernas miljöprestanda kommer att öka. Men trots kravet på den högre förädlingsgraden ska priserna ner. Hon konstaterade också att pandemins konsekvenser visat på en sårbarhet i leverantörskedjan.

  Thomas Hörnfeldt, SSAB

  Det är stort intresse för det fossilfria hybritstålet från fordonsindustrin. Allt jämt befinner sig verksamheten på ett utvecklingsstadium, men 2026 ska fulla leveranser ske. En högre förädlingsgrad, premium, som innebär ökade framställningskostnader ska berättiga ett högre pris.

  Anders Williamsson, Scania

  Varje lastbil har cirka 5,5-6,5 ton ferroprodukter, som innebär ett omfattande CO2-avtryck. Fossilfritt stål från det nära Scania knutna H2 Green Steel är avgörande för arbetet med att hålla nere fossilberoendet. Scania vill, precis som Volvo Cars, se ett mer utvecklat samarbete med sina leverantörer. Detta för att tillsammans skapa värde för att med det kunna bygga framtida och gemensam konkurrenskraft. I dag är Scania dragbilen, det viktigaste märket för Traton Group.

  Svensk Fordonsindustri 2.0

  De hundra minuterna knöts ihop av ett ”soffsamtal” under ledning av FKG:s Fredrik Sidahl och CEVT:s Mats Fägerhag. Det blev ett mer än väl tydligt samtal om framtiden och kraven på industriell omställning med inriktning på hållbar mobilitet och hållbara transportsystem, samt hur svenska OEM och leverantörer kan bygga framtida konkurrenskraft. Allt etiketterades med ”Svensk Fordonsindustri 2.0

   

  Med det har SLD2021 lagts till handlingarna. Nu är siktet inställt på SLD2022, 19-20 oktober i Uni3 på Lindholmen, Göteborg. FKG:s Gabriella Virdarson och Fredrik Sidahl var ciceroner denna gång. Vem eller vilka som är det 2022, är ännu inte klart – dock datumen.

  Bild: SLD2021 avslutades med ett summerande samtal mellan, fr v, Mats Fägerhag, Anders Williamsson, Thomas Hörnfeldt, Kerstin Enochsson, Fredrik Sidahl och Gabriella Virdarson.