Nyheter från FKG

 • 06 juni, 2021
 • Skriv under och sprid uppropet om betaltider!

 • En effektiv marknad och ett effektivt och tillväxtorienterat näringsliv bygger på effektiva affärstransaktioner. Om vi fortsatt ska ha ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv där alla företag kan utvecklas, är det viktigt att även affärsvillkor och betalningstider harmoniseras, blir skäliga respektive kortas ner. Detta för att kunna bibehålla och stärka konkurrenskraften bland företagen.

  Så summerar Anders Persson, ordförande för Föreningen för effektiva affärstransaktioner i näringslivet, den sammanslutning av samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer som driver frågan om betaltider i näringslivet, det pågående arbetet.

  Ty i dagarna har föreningen lagt i en ytterligare växel i sitt opinions- och lobbyarbete med målet en hårdare, tvingande, lagstiftning i frågan om betaltider i näringslivet. Växeln som lagts i är en petition, gemensam framställan på internet, om att fler företag ska ställa sig bakom arbetet samt att fler stora beställare ska ställa sig bakom uppförandekoden.

  – På bara en knapp vecka har flera hundra leverantörer tillsammans med andra företag ställt sig bakom uppropet, markerat att de stödjer vårt arbete, men det borde vara fler med tanke på hur viktig frågan är inte minst för SME-företagen. Vi vet att det finns tusentals företag där ute som är beroende av att snabbt få betalt för de varor och tjänster de redan levererat. Företag som behöver sina likvida medel för att klara vardagen, som att betala löner, och för att kunna investera i framtiden, förklarar Anders Persson.

  – Enklast är att gå in på kampanjhemsidan för att både underteckna och för att sprida kampanjens budskap i egna kanaler, uppmanar han.

  Så sent som 17 maj gick FKG ut med en medlemsenkät. För tillfället, 24 maj, ger den följande indikationer:

  • 76 procent av de svarande företagen har 60 dagar eller mer i kredittid, i praktiken innebär det att kundfordran står ute i 90 dagar eller fler
  • 78 procent av företagen är inte bekväma med att lämna en så pass lång kredittid.

  – Frågan om betaltider är FKG:s viktigaste fråga, och för att nå resultat måste fler engagera sig i den kampanj som föreningen driver. Skriv under och dela, säger FKG:s Fredrik Sidahl.

  Underteckna och sprid uppropet här!