Nyheter från FKG

 • 19 januari, 2022
 • Skatteverket tar över stöd till korttidsarbete

 • Den accelererande spridningen av coronaviruset kan innebära att det åter blir aktuellt med korttidsarbete inom industrin. Därför kan det vara bra att veta att från och med den 1 april 2022 ska Skatteverket ansvara för all hantering av stöd för korttidsarbete. 

  – Förhoppningsvis ska det både förenkla och snabba på ansökningsförfarandet med allt på ett och samma ställe, säger FKG:s Fredrik Sidahl med anledning av byte av ansvarig myndighet.

  Det krisstöd som är kopplat till den pågående Covid-19 pandemin kommer att hanteras av Tillväxtverket tills dess att alla ärenden är avslutade. Alla ansökningar som görs från den 1 april 2022 och framåt ska skickas till och handläggas av Skatteverket, enligt ett regeringsbeslut innan jul.

  I dag finns två parallella system, ett stöd för korttidsarbete som hanteras av Tillväxtverket och ett stöd som kan aktiveras vid en lågkonjunktur som hanteras av Skatteverket. Under Covid-19 pandemin är det enbart krisstödet hos Tillväxtverket som har varit aktiverat. Regeringen vill med förslaget samla den framtida hanteringen av stöd för korttidsarbete hos Skatteverket.

  Skatteverket har, som en av landets tio största myndigheter, goda förutsättningar att på kort varsel hantera sådana ärendevolymer som stöd vid korttidsarbete i kommande ekonomiska kriser kan komma att innebära, menar man från regeringens sida.

  –  Vi välkomnar regeringens förslag och ser positivt på att stödet för korttidsarbete samlas hos en myndighet. Det förenklar för företagen och innebär en effektivare användning av statens resurser. Vi kommer nu ha ett nära samarbete med Skatteverket för att överflytten sker så smidigt som möjligt för företagen och för oss myndigheter, säger Francisca Ramsberg, överdirektör på Tillväxtverket i en kommentar.

  FKG hade uppe frågan om de långa handläggningstiderna av stöd vid korttidsarbete på fordonsindustrins gemensamma politikerträff i början av december. Även frågan om kompetensutveckling för stärkt konkurrenskraft under permitteringsperioden, motsvarande Tysklands system, berördes med näringsutskottets ordförande och vice ordförande – Lars Hjälmered, M, respektive Mattias Jonsson, S.

  Bild: Tillväxtverkets Francisca Ramsberg välkomnar regeringens beslut.