Nyheter från FKG

 • 22 december, 2021
 • Skala upp ingenjörskraften!

 • Up-skilling, att toppa upp kompetensen hos redan verksamma civilingenjörer är det allra senaste projektet inom det strategiska forskningsprogrammet Produktion2030. 

  Det är ett program som drivs av arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. I bakgrunden finns även Produktionsakademien, som är ett samarbete mellan 13 högskolor, vilket vässar utbildningsinnehållet ytterligare.

  – Produktion2030 omfattar en rad insatser, vilka tillsammans stärker tillverkande företags konkurrenskraft ytterligare, inleder Cecilia Warrol, programansvarig på Teknikföretagen.

  – En av våra stora satsningar heter Ingenjör 4.0 och är ett utbildningsprogram på hög nivå i 16 olika moduler företrädesvis i form av digitala utbildningstillfällen på engelska, fortsätter hon.

  Hittills har omkring 100 yrkesverksamma civilingenjörer genomgått en eller flera kursmoduler inom Ingenjör 4.0.

  Såhär långt har ingenjörer från 15 företag deltagit i Ingenjör 4.0. Bland dem återfinns kända leverantörsföretag som Combitech, Kongsberg Automotive, Seco Tools, SKF, med flera.

  – Men vi hoppas på att det ska bli fler, säger Cecilia.

  Cecilia lyfter specifikt fram samarbetet med högskolorna, vars doktorander och forskare kan vara en viktig extern kraft för att utveckla produktionstekniken på kort och längre sikt.

  – Produktionsteknisk forskning är ett väldigt brett område och forskare har bra erfarenheter av att jobba sida vid sida med företag i branschen, såväl stora som små. Populära områden just nu är smart underhåll, flexibel automation, simulering och digitalisering av processer samt montering. Det kan också handla om att uppnå högre resurseffektivitet, öka mängden cirkulärt material i produktionen, effektivare svetsning eller att se över flöden för att effektivisera produktionen, säger hon.

  Produktion2030 kommer fortsätta finansiera projekt, utbildningar och insatser för små och medelstora tillverkningsföretag fram till 2025.

  – Därefter hoppas vi på nya, långsiktiga program för industrin, avslutar Cecilia Warrol.