Nyheter från FKG

 • 22 oktober, 2019
 • Självkörande bilar bättre bilförare än människor inom tio år tror konsumenter

 • Sju av tio konsumenter anser att självkörande bilar kommer att vara bättre bilförare än människor år 2029. Detta enligt en global undersökning med drygt 22 000 svarande på elva marknader, genomförd på uppdrag av FKG:s medlemsföretag ANSYS.

  ANSYS Global Autonomous Vehicles Report undersöker konsumenters attityder till självkörande fordon i syfte att få en bättre förståelse för framtidens resande. En del av rapporten, som handlade om autonoma flygplan, presenterades tidigare i år, men i den fullständiga rapporten som nu presenteras, ges en mer fullständig bild av allmänheten syn på autonomt resande.

  Rapporten visar att konsumenter har höga förväntningar på den autonoma kapaciteten och att de känner sig trygga med tanken på att under sin livstid åka i självkörande bilar och flygplan.

  Undersökningen visar också följande (svenska siffror längst):

  • Konsumentförtroende: 71 procent av svarande globalt anser att självkörande bilar är bättre bilförare än människan eller kommer att vara det inom tio år.
  • Acceptans av självkörande fordon: Svarande i Japan hade högre förtroende för självkörande fordon än det globala genomsnittet: 83 procent anser att självkörande bilar kommer att vara bättre förare än människan inom ett årtionde och 38 procent anser att de redan är det.
  • Redo för en åktur: 77 procent av alla svarande skulle känna sig trygga med att åka i en självkörande bil någon gång under sin livstid.
  • Yngre är mest positiva: 87 procent av svarande på 18–24 år och 88 procent av de på 25–34 år uppgav att de skulle känna sig trygga med självkörande bilar under sin livstid. 43 procent av svarspersonerna över 65 år uppgav att de aldrig skulle åka i en självkörande bil.
  • Högst och lägst tillit: Mest öppna för att åka i en självkörande bil under sin livstid var svarande i Kina med 97 procent. Däremot uppgav bara 57 procent av svarande i Storbritannien att de skulle känna sig trygga med att åka i en självkörande bil.
  • Orosmomenten: När svarspersonerna tillfrågades om sin främsta oro för att åka i självkörande bilar och flygplan svarade de flesta tekniska fel, 59 respektive 65 procent.
  • Tilltro till biltillverkarna: 24 procent av svarande tror att lyxiga bilmärken kommer att erbjuda den bästa upplevelsen av självkörande bilar, följt av teknikbolag som i framtiden kan komma att erbjuda självkörande bilar (20 procent) och märken som inte är lyxiga (16 procent).

  Självkörande bilar kräver många miljarder kilometer av vägtester under en rad olika trafikförhållanden för att säkerställa konsumentsäkerhet, vilket inte kan uppnås under vår livstid enbart med fysiska tester. Simulering minskar behovet av fysiska vägtester kraftigt och är det enda sättet för ingenjörer att snabbare testa tusentals olika scenarier med självkörande fordon, maximera prestandan hos sensorer och perceptionsalgoritmer och garantera säkerheten.

  – Autonom körning har varit en dröm för tekniker och resenärer åtminstone sedan 1950-talet, men den hårdvara och mjukvara som krävs för att förverkliga detta har först under det senaste årtiondet nått en tillräckligt hög nivå. För att autonom körning ska bli en kommersiell verklighet som människor litar på som ett säkert transportmedel måste konsumenter vara övertygade om att algoritmerna alltid kan köra mer pålitligt än människan. Det kommer att kräva oerhörda volymer av simuleringstester för att förstärka hundratals miljoner kilometer av reella utvärderingar i trafiken, säger Sam Abuelsamid, ansvarig forskningsanalytiker på Navigant Research.

  Att konstruera självkörande fordon som uppfyller stränga krav på säkerhet och tillförlitlighet utgör en enorm utmaning för tillverkarna. Lösningen ANSYS Autonomy som släpptes i år har en heltäckande, kostnadseffektiv kapacitet för att snabbt utveckla system för självkörande fordon som uppfyller dessa krav. ANSYS Autonomy är avgörande när det gäller att göra vägar på marken och i luften säkrare än någonsin förut, i allt från utveckling av mjukvara och algoritmer till en funktionell säkerhetsanalys och optimering av sensorernas precision.

  – Vi står på randen till en helautomatiserad era som kommer att revolutionera de globala transporterna. Rapporten bekräftar optimismen i världen, men påvisar också befogad oro kring självkörande fordon. För att öka acceptansen för självkörande fordon i världen måste tillverkarna bevisa att tekniken är säkrare och pålitligare än människan. Med ANSYS simuleringslösningar är det möjligt, säger Eric Bantegnie, vice VD och chef för affärsenheten system på ANSYS.

  Läs hela rapporten här.

  Svenska siffror från undersökningen:

  • 67 procent av de svenska svarande anser att de är bättre bilförare än en självkörande bil. Men mer än hälften av dem (36 procent) anser att teknologin snabbt kommer att bli bättre.
  • Men klart är att konsumenter oroar sig för autonoma bilar – 59 procent var oroliga för att om teknologin inte fungerar krockar bilen. 36 procent var oroliga för att bilen kunde hackas och 34 procent för att andra kunde köra in i bilen. 35 procent svarade att de inte litade på att teknologin skulle kunna hantera besvärliga väglag.
  • Men hos några svenskar är förtroendet högre. På frågan om vilket autonomt fordon de skulle känna sig mest komfortabla att åka i, svarar 35 procent av svenska deltagare att de känner sig komfortabla med att åka i en autonom bil och 47 procent av dem svarade att det var för att de litar på teknologin.
  • Om de inte behövde köra själva skulle 28 procent av svenskar läsa en bok, 35 procent titta på en film och 19 procent skulle jobba. Bara 5 procent skulle satsa på yoga eller meditation.
  • Bara 12 procent av svenskar är beredda att sätta sig i en autonom bil idag och bara 43 procent kan tänka sig göra det under de närmaste fem åren.

  Enkätmetoder:

  ANSYS gav i uppdrag åt Atomik Research att genomföra en nätbaserad enkät med 22 041 vuxna över 18 år på elva marknader; Storbritannien, USA, DACH (Tyskland, Österrike, Schweiz), Frankrike, Italien, Spanien, Benelux (Belgien, Nederländerna Luxemburg), Sverige, Japan, Kina och Indien). Undersökningen utfördes mellan den 26 april och 7 maj 2019. I enlighet med riktlinjer och föreskrifter från Market Research Society (MRS) låg felmarginalen på +/-2 procent vid en säkerhetsgrad på 95 procent. Atomik Research är en oberoende, kreativ marknadsundersökningsbyrå som anlitar MRS-certifierade undersökare och följer MRS regelverk.