Nyheter från FKG

  • 10 augusti, 2022
  • SINF: 58% av leverantörerna står inför ägarförändring

  • Enligt organisationen SINF så kan 700 000 jobb komma att försvinna, vilket i så fall skulle bero på att ägarskifterna inte tar fart och sker i tid.

    58% av Sveriges leverantörsföretag står inför en ägarförändring, då närmare hälften av Sveriges företagare närmar sig pensionsåldern. Här syns ett problem – företagen vet inte vem som ska ta över eller hur man ska hitta en efterträdare. För att lösa detta problem har Tillväxtverket givit SINF förtroende att driva ett riksomfattande projekt som ämnar att hjälpa företagen att komma igång med sina ägarskiften.

    Läs mer HÄR.