Nyheter från FKG

 • 26 november, 2021
 • Hur gör vi industrin mer attraktiv för kvinnor?

 • Den 11 november höll Sinf tillsammans med FKGs Kvinnan i Leverantörsindustrin nätverksträff på Elmia Subcontractor. Här diskuterade vi främst hur vi som individer kan göra vår industri och vår arbetsplats mer attraktiv för kvinnor. Vi har sammanställt resultatet nedan.

  Träffen inleddes med att Sanna Arnfjorden Wadström pratade om vikten av att locka fler kvinnor till industrin och hur väsentligt det är för att vi ska klara av kompetensomställningen. Sedan fick gänget inspireras av Maria Eklund från Dakki, som berättade om hur hennes resa inom industrin har sett ut och hur hon har hanterat de utmaningarna hon har stött på genom åren.

  Sedan var det dags för dagens diskussion. FKG och Sinf höll i oktober en nätverksträff på AI Sweden där deltagarna diskuterade varför de trodde att kvinnor inte gärna väljer att söka sig till teknikyrken. Under närverksträffen på Elmia Subcontractor ville vi få fram lite mer konkreta idéer på vad man själv, i sin egen roll, kan bidra med för att göra sin arbetsplats och industrin mer attraktiv för kvinnor. Gabriella Virdarson höll en genomgång om vad som hade diskuterats under träffen i oktober. Deltagarna fick sedan tre frågeställningar som de skulle diskutera i grupper om 5 personer.

  Frågeställningarna som ställdes var:

  • Vad kan du göra i din position på ditt företag?
  • Vad skulle man kunna göra för att din arbetsplats skulle bli mer attraktiv för kvinnliga (och manliga) kollegor? Skillnader?
  • Finns det en mer utbredd tendens till rivalitet kvinnliga kollegor emellan än kvinna/man, man/man? Hur kan man hantera detta?

  Efter långa, intressanta och engagerade diskussioner så var slutsatserna många men också väldigt lika. Något som skvallrar om att vi tjejer har en väldigt samstämmig syn på de möjligheter och utmaningar vi står inför.

  För att kunna främja kvinnor inom industrin och i näringslivet över lag så skulle det behövas en ”röd tråd” som just nu saknas. Arbetet för detta målet kan inte bara drivas av eldsjälar, utan måste få en långvarig struktur som kan implementeras hos alla överallt. Mäns engagemang i frågan är lika viktigt som kvinnors. Gruppen var också överens om att det är viktigt att börja med korrekt och inspirerande information tidigt – med ett fokus på unga i skolan. Vad är industrin egentligen och vad kan den erbjuda dig? Mycket av det intressanta syns inte utåt. Här brister det idag på många ställen, särskilt vid val av program på gymnasiet.

  När det gäller att attrahera kvinnlig arbetskraft så finns det många vägar för ett företag att gå. Ett sätt är att börja bakifrån. Ställ frågor som ”Vill du vara med och förändra världen?”. För att förändra världen så behöver industrin utvecklas, för att utveckla industrin så behövs det mer kompetens till industrin och här är även kvinnor en viktig del. Konkreta intressanta uppdrag är viktigt för att locka fler kvinnor, och att tänka på att även associera kvinnor med de hårda ämnena, inte bara de mjuka. En annan fråga som idag verkar vara viktigt framförallt för unga människor är ”Varför?” i det långa loppet. Vad leder arbetet till, vilket större syfte fyller det?

  Diskussioner fördes också om hur viktigt det är att ledare och andra personer med påverkansmöjligheter aktiverar sig och tar ansvar för frågan om fler kvinnor inom industrin/näringslivet som helhet, och att det blir tydligt med likvärdiga förutsättningar för män och kvinnor. Deltagarna som diskuterade upplevde att det ofta är en mer kritisk granskning och andra förväntningar på kvinnor än vad det är på män, vilket är ett problem, något som också diskuterats i TV-programmet Politikbyrån i onsdags den 17/11. Här är det värdefullt att även män blir insatta och har förståelse för utmaningarna. Då är det enklare att angripa problemen, uppmuntra och coacha på rätt sätt. Att lyfta kvinnliga företagsledare inom industrin är också en väldigt viktig parameter – det inspirerar andra kvinnor att våga ta steget till teknikyrken.

  Vad kan man som anställd göra då? Att vara kvinna i en mansdominerad bransch kan ibland vara något utmanande. Här är det viktigt att alla kommunicerar på samma sätt, och om någon kommunicerar på ett icke önskvärt sätt så är det viktigt att ta sig modet att säga ifrån. Som ny kan detta vara väldigt svårt, vilket gör det extra viktigt för de mer seniora personerna runt någon i minoritet att stötta, se och att hjälpa till. Som ledare på ett företag så är det väldigt viktigt att vara noga med och scanna av detta. Så bygger man en attraktiv och inkluderande miljö för både män, kvinnor, ung som gammal.

  Ett fenomen som förekommer lite här och var är kvinnor som missunnar andra kvinnor framgång. Anledningarna kan vara många, men ofta tycks det bero på avundsjuka och kanske för att man som kvinna hellre jämför sig med andra kvinnor. Detta är något som måste arbetas bort och att i stället vara glad för någon annan ger så mycket mer till båda parter. Att stötta varandra är nyckeln för framgångsrika företag och lyckligare individer.

  Gemensamt för de individuella handlingar som nämnts är grundtrygghet. Detta är så klart något som är svårt att ge till någon, men att hjälpa till och stötta är en bra början och där är företagsledningens signaler värdefull. Ge individen de verktyg som kan hjälpa till i arbetet. En ökad grundtrygghet och självsäkerhet på individnivå gör det lättare för personen att inte acceptera situationer som får den att känna sig obekväm. Ibland vittnar kvinnorna om att man undviker ”pinsamma” situationer då man är rädd för att ”kränka” någon genom att säga ifrån vilket blir påfrestande. Att våga säga ifrån är viktigt, både för respekten för sig själv och för att skapa ramar för trivseln. Och om man tycker att det är svårt kan ett verktyg vara att intala sig själv att nästa gång någon säger något som framkallar känslan illa till mods så kan man börja med att bara säga det till personen.

  Om en förändring ska ske så behöver alla jobba tillsammans. Om alla alltid har varandras välbefinnande, tillsammans med sin egen personliga utveckling i tankarna så är det början till ett fantastiskt framgångskoncept.

  Tusen tack till alla som var med och bidrog till detta material. Hör gärna av er med fler kloka tankar och idéer på detta ämnet, till Gabriella Virdarson.