Nyheter från FKG

 • Samhall gör stor nytta för fordonsindustrin

 • Samhall är nya medlemmar i FKG och de tycker att det är viktigt att ha koll på vad som händer i branschen.

  – Vi har många medarbetare i fordonsindustrin och erbjuder olika kringtjänster som packning, förmontering, kittning, emballage- och pallhantering, säger Daniel Brusehed, National Key Account Manager, Samhall.

  Samhall är ett statligt ägt aktiebolag och Sveriges största arbetsgivare med 26 000 medarbetare på närmare 600 platser runt om i landet.

  Samhall producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta. Kärnuppdraget är att skapa utvecklande arbeten åt personer med olika funktionsvariationer.

  – Många har kanske fortfarande bilden av Samhall som något av en “skyddad verkstad” men så är det inte längre utan 96 procent av våra medarbetare är ute på olika uppdrag hos våra kunder som finns inom många olika branscher. Tanken är att det ska vara utvecklande arbetsuppgifter. Målsättningen är också att det ska vara en övergång och att man på sikt ska kunna lämna Samhall och ta ett jobb ute hos en annan arbetsgivare, säger Daniel Brusehed.

  I Göteborg har Samhall cirka 400 medarbetare i fordonsbranschen och runt om ute i landet finns ytterligare drygt 600 personer på olika uppdrag kopplat till fordonsindustrin.

  I Söderhamn har Samhall en egen anläggning med ett 100-tal anställda som sedan 1992 levererar dragkablage till Volvo personbilar, cirka 120 000 kablage per år. Till det tillkommer leveranser av komponenter för olika specialfordon, som polisbilar och ambulanser.

  – Vi är stora i fordonsklustret och finns hos flera stora aktörer som till exempel Volvo Cars, IAC Group, Plastal, Adient med flera. Våra medarbetare jobbar oftast inte direkt på linan utan mer med kringtjänster, ser till så att allt flyter och agerar hantlangare. Det kan vara pallbrytning, packning och köra truck så att de som jobbar på linan har allt de behöver och kan fokusera fullt ut på det, säger Daniel Brusehed.

  Samhall har egen arbetsledning på plats ute hos kunden och medarbetarna arbetar 3-skift som alla andra.

  – Kunden köper en tjänst och sedan ser vi till att det blir utfört och får betalt per uppdrag. Då alla våra medarbetare har någon typ av funktionsvariation med oftast lägre produktivitet så krävs det fler medarbetare på plats, med det är inte något som påverkar uppdragsgivaren ekonomiskt.

  För medarbetarna på Samhall betyder det mycket att komma ut på en vanlig arbetsplats och känna att man gör nytta och är med i produktionen.

  – De känner en väldig stolthet och tycker att det är roligt att bli en i gänget. Samtidigt så ökar det förståelsen för personer med funktionsvariationer.

  Daniel Brusehed tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad och följa utvecklingen i fordonsbranschen.

  – FKG är bra på att sprida information och gör det lättare för oss att hänga med och ha koll på vad som händer i branschen och hur olika arbetsuppgifter förändras. Vi söker ständigt nya uppdrag och genom FKG:s nätverk hoppas vi kunna nå nya kunder. Corona har medfört att många flyttar hem sin verksamhet till Sverige och där kan vi erbjuda en kostnadseffektiv lösning.

  På bilden syns Fatma Can, Samhall som är kvalitetsansvarig på sömnadsavdelningen hos IAC Group.