Nyheter från FKG

 • 30 mars, 2022
 • ”Samarbete krävs för att nå hållbarhet”

 • LIGHTer International Conference 2022 hålls den 6-7 april på Hotel 11 i Göteborg.

  – Syftet är att skapa internationellt nätverkande mellan världsledande lättviktsaktörer från industri, akademi och institut säger Cecilia Ramberg, verksamhetsansvarig för LIGHTer.

  LIGHTers huvuduppdrag är att skapa hållbar lättviktsinnovation genom samarbete mellan olika branscher.

  – Vi har tillsatt en programkommitté med olika forskare som valt ut talare, både svenska och utländska, från olika branscher samt akademi och institut för att få ett brett program med stor variation. Vi har ett spännande program med representanter från både små och stora företag, säger Cecilia Ramberg, verksamhetsansvarig för LIGHTer.

  Samverkanskedjor behöver stärkas på alla nivåer – mellan industrisektorer, mellan OEM:er och deras leverantörer, mellan institut och universitet samt mellan myndigheter och intressenter inom området.

  – För att nå hållbarhet krävs det att vi arbetar tillsammans på ett effektivare sätt för att kunna göra snabba omställningar som till exempel elektrifiering, hållbart byggande och cirkulära materialflöden som alla är områden där gröna lättviktsinnovationer växer fram, säger Cecilia Ramberg.

  Konferensen har fyra olika teman; Lättvikt i fossila transporter, Cirkulär lättvikt, Radikal lättvikt genom multifunktionella lösningar och Lättvikt i infrastruktur- och energisektorn, dessutom flera intressanta talare, se program. Läs mer om varje tema under respektive rubrik nedan.

  – Fokus ligger på nätverkande och prata lättvikt så vi ser fram emot att mötas, mingla och hoppas på ett stort utbyte mellan deltagarna.

  Konferensen hålls 6 april kl. 11.00 till 7 april kl. 13.00 på Hotell 11 i Göteborg och det finns möjlighet att anmäla sig till och med fredag 1 april.

  För anmälan och mer detaljerat program.

  Sessionsteman:

  Lättvikt i fossilfria transporter
  Lättvikt stärker fördelen med elektromobilitet för hållbar utveckling, eftersom lättare lösningar, förutom ökad räckvidd, även minskar materialförbrukningen. Detta gäller för fossilfria transporter på vägar, i luften och till sjöss. Genom att introducera tunga batterier blir lättviktslösningar ännu viktigare för att öka räckvidden.

  Cirkulär lättvikt
  Att göra komponenter och produkter lättare ger direkta vinster i form av minskad bränsleförbrukning, minskad materialanvändning och minskad arbetsbelastning för att bara nämna några. LIGHTers mål omfattar hela produktkedjan; från tillverkning till restbearbetning genom ett uttalat livscykelperspektiv i alla lättviktsprojekt.

  Radikal lättvikt genom multifunktionella lösningar
  Multifunktionalitet omfattar material, komponenter och system som kan fylla flera funktioner samtidigt. Ett effektivt sätt att minska vikten på ett system är att minska antalet komponenter genom att låta varje komponent utföra fler uppgifter. Med större och bredare forskargrupper kan vi ta fram lösningar som ger radikalt lägre vikt.

  Lättvikt i infrastruktur- och energisektorn
  Lättviktslösningar inom bygg-, energi- och infrastrukturindustrin sparar både energi och material. Det möjliggör enklare tekniska lösningar med mindre påverkan på den lokala miljön. Designmöjligheterna ökar och driftskostnaderna minskar. Ett viktigt fokus ligger på att minska användningen av jungfruligt material genom cirkulära materialflöden.