Nyheter från FKG

 • 16 juli, 2020
 • Säkra din framtid efter viruspandemin

 • Många företag har ställts för stora utmaningar i Coronas spår. Detta har en självklar påverkan på länders BNP-prognos som på senaste tiden har redovisats med kraftigt fallande prognoser från många håll. Anledningen till detta är dels den stigande arbetslösheten, dels de stödpaket som har införts för att förmildra pandemins påverkan på företag och individer. Men enligt en ny studie från PA Consulting så kan organisationer och företag reducera sin kostnadsbas genom hållbar kostnadsoptimering.

  Hur löser man en framgångsrik kostnadsoptimering? Enligt studien så är det ett samspel mellan 6 fungerande dimensioner som avgör. Dessa dimensioner är Strategi, Processer, Organisation & styrning, Verktyg, metoder och kompetenser & färdigheter. I rapporten finns det tre viktiga steg som man bör ta in i sin kostnadsresa.

  1. Se bortom enskilda och kortsiktiga kostnadsbesparingar

  Sätt fokus på att arbeta långsiktigt och inrätta aktiviteter i den dagliga verksamheten som täcker alla delar av värdekedjan. Utgå ifrån de 6 dimensionerna, ju bättre organisationen är inom dessa områden – desto mer framgångsrik blir den.

  1. Utforma din organisation för enkelhet

  Om en organisation har en enkel design så blir det lättare att förstå kostnadsflöden genom olika funktioner. Det blir även lättare att se vart man potentiellt skulle kunna spara pengar på.

  1. Var inte rädd för ny teknologi och nya arbetssätt

  Den nya teknik som finns och kommer erbjuder många möjligheter som ofta har stor potential. FKG har länge pratat om att ställa om och hur viktigt det är att vara nyfiken på et nya. Om man har en tydlig strategi för innovation och agila metoder för att ta in den nya tekniken i verksamheten.