Nyheter från FKG

 • 03 juni, 2020
 • Så ska betaltiderna knäckas – FKG:s idé löser problemet

 • Mer och mer utdragna betaltider har länge varit ett rött skynke för leverantörsindustrin. Nu har FKG:s vd Fredrik Sidahl lanserat en idé där staten går in som mellanhand i betalningsflödet.
  – Vi kallar den Glödlampan, en tillfällig lösning under krisen, säger Fredrik Sidahl.

  Snilleblixt. FKG:s Fredrik Sidahl fick en smart idé kring hur problemet med betaltider skulle kunna lösas. – Det föll i god jord hos Anders Ferbe regeringens samordnare för corona-krisens effekter på näringslivet, säger han.

  Problemet är välkänt för FKG:s medlemsföretag. Leveranserna till de stora OEM:erna har de senaste 15 åren inneburit en accelererande väntan på att få in sina pengar.

  – Går vi tillbaka ett par decennier var 20 till 30 dagar det normala. Sedan dess har det bara blivit längre och längre. Nu kan det röra sig om upp till tre, fyra månader, säger Fredrik Sidahl.

  I dagsläget, när krisen decimerat kassaflödena kraftigt, har det blivit extra problematiskt.

  – Och storföretagen har ju samma problem med kassaflödet och viljan att betala sina leverantörer snabbare är inte på toppen av agendan.

  Ett dilemma. Som födde en idé. Fredrik Sidahl började skissa på en lösning där en mellanhand går in och lånar ut pengarna tills de betalas ut.

  – Men ett finansinstitut av Happy Cash-typen skulle bli alltför kostsamt, de skulle ta en ränta som ingen har råd med, säger han.

  Istället började han för ett par veckor sedan fundera på ett förslag till ett branschanpassat statligt factoringsystem, skräddarsytt för bilindustrins underleverantörer.

  En lösning där staten tar rollen som mellanhand. Inte för hela beloppet, men kanske för cirka 70 procent, och till en låg ränta. Idén skickade han direkt till Anders Ferbe, tidigare IF Metall-boss som sedan i mars är regeringens samordnare för coronavirusets effekter på näringslivet. Svaret kom snabbt.

  – Han skickade tillbaka en bild på en glödlampa. ”Bra idé”, tyckte han, säger Fredrik Sidahl.

  Därav arbetsnamnet på förslaget, Glödlampan. Som sedan dess har bearbetats av företaget Invoier – inriktade på att förenkla finansiella tjänster.

  – Jag har även skickat idén vidare till vår europeiska samarbetsorganisation Clepa. De skulle kunna driva förslaget i EU där många länder har samma problem med betaltider som i Sverige.

  Varför siktar ni in er på att mellanhanden ska betala ut 70 procent? Varför inte 100?

  – Det är för att det ska finnas ett incitament kvar för leverantörerna att fortsätta driva in sina krav.

  Tänker du dig ett permanent system?

  – Inte med staten som aktör. Så länge krisen är akut är det bra att det sköts offentligt, men när kassaflödena kommer igång bör det nog tas över av det privata.

  Hur lång tid behövs för att komma igång med Glödlampan 1.0?

  – Man får ju titta på det rent lagstiftningsmässigt först, men på ett par månader borde det gå att lösa om man lägger in högsta växeln.