Nyheter från FKG

 • 15 februari, 2023
 • Så säljer du in klimatförsprånget – ny metod för FKG-medlemmar

 • Priset kan vara svårt att konkurrera med jämfört med låglöneländer. Men när det gäller klimatavtrycket är Sverige något av en stormakt, och för att lättare kunna koldioxidredovisa varje komponent för inköpschefer med klimatfokus driver FKG, RISE med flera projektet Konkurrenskraftig Hållbarhet.

  Idén är att ligga steget före.
  – Vi vet att det kommer en lagstiftning om det här i EU, och det sker inom några år, säger Conny Gustavsson, forsknings- och affärsutvecklare på RISE.
  Men att koldioxidredovisa en komponent är i dag ingen varesig billig, snabb eller helt lätt uppgift för en småföretagare. Att ta fram en så kallad LCA-analys (Life Cycle Assessment) är inget man gör på egen hand.
  – Nej, du får anlita en fristående konsult, och räkna med en kostnad på runt 150 000 plus en månads väntetid innan den är klar … för en enda komponent. Det blir ju helt ohanterligt, säger han.

  Gör det själv på kontorsdatorn
  Tanken i projektet – som FKG, RISE, MITC, SuPr, EDAG och  Greengoat står bakom – är att skapa en snabbare och billigare metod.
  Med den ska svenska underleverantörer sedan länge kunna ha allt på plats den dagen lagstiftningen väl träder i kraft.Enligt Conny Gustavsson har de tagit fram något de kallar klimatdatablad. Det bygger på en analys av den egna verksamheten, plus en algoritm som gör att tillverkarna parallellt med att de kalkylerar priset på komponenten även kan räkna fram vad den har för klimatpåverkan. De kan dessutom göra det själva, hemma på kontorsdatorn.
  För varje komponent anger de material, vikt och processer etcetera och får fram ett medelvärde för koldioxidutsläppet, och det går att klara på några timmar per produkt.
  – Vi har ett 20-tal pilotföretag som testar metoden nu under våren, säger han.

  Conny Gustavsson.

  Lätt att se skillnaden
  Om klimatdatabladet blir lika exakt som en LCA-analys? Nej, inte riktigt. Men enligt Conny Gustavsson är felmarginalen acceptabel i sammanhanget. För den som sitter på en inköpsavdelning och ska välja mellan
  en komponent tillverkad i exempelvis Indien eller en som är tillverkad i Mariestad blir det ändå lätt att se skillnaden.
  – Den kommer inte att vara marginell. Och är det någon av kunderna som ifrågasätter resultatet så har vi skapat en rutin där vi på RISE kan gå in och verifiera att komponenten har det klimatavtryck som leverantören anger.
  De konsulter som brukar göra LCA-analyser ser enligt Conny Gustavsson en ny affärsmöjlighet med det förenklade tillvägagångsättet.
  – Att hjälpa tusentals mindre och medelstora underleverantörer att komma igång med sina klimatdatablad kommer att innebära en fantastisk affärsmöjlighet för proaktiva miljökonsulter.
  Underleverantörerna kommer alltså ändå att behöva konsulthjälp?
  – Ja, men istället för att behöva betala 150 000 för att granska varje komponent behöver de bara lägga ut en startkostnad på runt 30 000 till 40 000 kronor för utbildning och verktyg. Sedan kan de jobba på med varje ny komponent på egen hand.
  När kan ni rulla ut det här till de FKG-medlemmar som vill komma igång?
  – Efter sommaren ska det vara klart.

  Fakta: Konkurrenskraftig Hållbarhet för SME
  Projektet startade i januari 2022 och pågår under hela 2023. Total budget är 3,1 miljoner, varav 2,3 kommer från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och förmedlas via Tillväxtverket. Metoden för att ta fram klimatdatabladen bygger på livscykelanalys, LCA, enligt ISO 14044, samt miljövarudeklaration (EPD), enligt ISO 14025 och Product Category Rules (PCR).

  Bilder i kollaget: Mike B och Markus Spiske, Pexels