Nyheter från FKG

 • 08 december, 2021
 • Rustar för att möta elbilsboomen

 • EJOT som utvecklar och tillverkar lösningar inom infästning för bland annat fordonsindustrin märker ett ökat behov i takt med att andelen elbilar växer.

  – Vi bygger ut våra fabriker för att rusta oss för framtiden, säger Johan Oskarsson, vd.

  EJOT Sverige AB är etablerat i Örebro med branschkunnig personal, lager, service och laboratorier för applikationsservice och kvalitetskontroll. De har ett brett sortiment av innovativa fästelement och komponenter för sektorer som bilindustri, elteknik och telekom-teknik. Produkterna har en hög kvalitet och minskar systemkostnaderna för fästelement.

  – När det gäller elfordon så tar vi fram olika lösningar för inkapsling av sensorer och radar samt fogning av batteri-packar för att hålla kvar energin i batteriet för att motverka brand exempelvis vid en krock, säger Johan Oskarsson.

  EJOT arbetar med flera kunder i olika projekt kring att innesluta och hålla kvar energin i batteriet genom innovativ fogningsteknik, EJOT FDS® och EJOWELD® är två exempel på systemlösningar som redan i dag finns installerade i och i bruk i befintliga bilar på marknaden.

  – Vårt fokus är partnerskap och gemensamma framtidslösningar. Vår styrka är att arbeta fram lösningar på våra kunders problem och utveckla nya produkter tillsammans. Som tillverkare med stort förädlingsdjup har vi en unik möjlighet att lösa infästningsproblem och reducera kundens totala kostnad.

  EJOT har lång erfarenhet och en hög teknisk kompetens inom detta område.

  – Vi ligger långt framme rent tekniskt och våra kunder uppskattar att vi har representation i Sverige så att de kan komma till oss i Örebro. Speciellt nu under pandemin har det varit enklare och en fördel att kunna träffas och jobba tillsammans med olika lösningar i vårt labb. Det är helt klart en konkurrensfördel för oss även om pandemin tvingat fram nya arbetsmetoder.

  EJOT har också en väl utrustad maskinpark.

  – Vår maskinpark har de rätta dimensionerna och är därför särskilt lämpad för de dimensioner av infästningar som används vid inkapslingar och att foga ihop olika material och komponenter för den elektrifierade fordonsindustrin.

  Trots komponentbrist och en inbromsning vid halvårsskiftet för många, speciellt nere på kontinenten så har inte EJOT märkt av någon större nedgång.

  – Jag tror att vi i Skandinavien har klarat oss lite bättre och hittills har vi fått leverera det vi producerat.

  Nu bygger man ut för att möta ett ökat behov och kunna ta emot fler kunder.

  – Vi träffar ofta våra kunder inom olika teknikprojekt, till exempel i samarbete med RISE, som växer och blir till affärsrelationer. Det kan också vara på olika teknikseminarier där man träffas och utbyter information då vi redogör för våra kunskaper.

  EJOT är även med i forskningsprojekt hos Swerim som ligger i framkant när det gäller olika fogningstekniker och har fått i uppdrag av bilindustrin att testa olika sätt att möjliggöra interaktion mellan flera fogningsprocesser samt möjliggöra hållbara processer.

  – Det känns spännande att de valt oss och vi ser att det driver tekniken framåt vilket är positivt på lite längre sikt för de svenska bilbyggarna, säger Johan Oskarsson.