Nyheter från FKG

 • 08 december, 2021
 • ”Risker och möjligheter i nya nätverk”

 • Fjaestad Consulting är ny medlem i FKG och arbetar med konsulttjänster och ledarskap inom projekt- och affärsutveckling.

  – Just nu ligger fokus på att hjälpa kunder med de stora trender vi ser inom fordonsindustrin, där omställningen från förbränningsmotorer till elektriska bara är en av flera parallella förändringar, säger Per Fjaestad.

  Sedan starten 2017 har Fjaestad Consulting engagerat sig för att stödja företag, främst inom tillverkningsindustrin, gällande strategiska, lednings- och projektrelaterade områden. Per Fjæstad, som är grundare och ägare till företaget, är huvudkonsult och arbetar med uppdragsgivarna antingen som rådgivare eller i direkt operativa roller.

  – Jag har en bakgrund inom fordonsindustrin och mer än 20 års erfarenhet av ledande roller inom internationella OEM:er i Europa, USA och Kina. Jag har även arbetat inom annan tillverkningsindustri, bland annat som vd för en leverantör till fordonsindustrin.

  Dessa erfarenheter har bidragit till att Per på senare år jobbat mycket med strategisk affärsutveckling, bland annat för företag som vill etablera sig i andra världsdelar.

  – Förmågan att hantera förändringar har varit ett vanligt tema i min karriär då jag har ställts inför olika utmaningar och kulturer. Det har hjälpt mig att växa som individ och gett en förståelse för att det finns mer än ett sätt att hantera ett problem, något som har varit särskilt värdefullt i den spännande omställning vi är i nu och som jag gärna delar med mig av.

  När det gäller de stora trender vi ser i dag ändras inte bara drivkällan i fordonen utan också många andra områden, inte minst sättet vi använder dem.

  – För bilar så är kanske inte toppfart och acceleration lika viktigt för en kund utan i stället områden som till exempel komfort, kommunikation och ägandeform.

  I omställningen märks en förändring i vem som driver och äger OEM:er. I dag finns flera tillverkare sprungna ur tech-industrin och de jobbar delvis på andra sätt och med andra nätverk än de traditionella biltillverkarna. Dessutom finns flera nya konstellationer av OEM:er som samarbetar med varandra på olika plan.

  – Kundernas tidigare nätverk och strukturer kanske inte längre är aktuella och i det finns både risker och möjligheter. Jag tror att man som fortsatt framgångsrik aktör inom fordonsindustrin måste förstå dessa förändringar och koppla dem till den egna verksamheten. Här kan Fjaestad Consulting vara en partner för att hitta en väg framåt och utveckla långsiktiga strategier, säger Per Fjaestad.

  Vad ser du för fördelar med att vara medlem i FKG?

  – Jag tycker att FKG verkar på ett bra sätt inom fordonsindustrin, med ett stort engagemang som verkligen gör nytta, något jag gärna vill supporta. Jag är nyfiken på vad som händer i branschen och ser fram emot att ta del av FKG:s nätverk, föreläsningar och andra arrangemang i deras regi.