Nyheter från FKG

 • 19 januari, 2022
 • Lag om krav på kortare betalningstider börjar gälla 1 mars

 • Den 19 januari 2022 så röstade riksdagen Ja till regeringens förslag om en ny lag som syftar till att korta ner betalningstiderna i näringslivet, vilken börjar gälla den 1 mars 2022.

  FKG har under många år drivit frågan om kortare betaltider, och startade tillsammans med Almega, Företagarna, Innovationsföretagen och Sinf Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet för en starkare röst. Förra året fick vi äntligen gensvar när regeringen la fram ett förslag om att företag som har fler än 250 anställda varje år ska rapportera uppgifter till Bolagsverket om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda. Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2022 med en uppmaning om att den nya lagen bör följas upp och utvärderas.

  I lagrådsremissen föreslog regeringen att svenska företag som har fler än 250 anställda årligen ska rapportera uppgifter om betaltider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda, SME-företag.

  De uppgifter om betaltider som regeringen föreslog ska rapporteras rör genomsnittliga avtalade betaltider och genomsnittliga faktiska betaltider. Vidare ska även fakturor som har betalats för sent rapporteras. De rapporterade uppgifterna ska publiceras och vara sökbara i ett register.

  Genom rapporteringen kommer frågan om betaltider ständigt hållas aktuell. Rapporteringsskyldigheten kommer även bidra till att leverantörer får ta del av information som ger dem möjlighet att bilda sig en välgrundad uppfattning av en potentiell kund och därmed stärka deras förhandlingsposition.

  FKGs kansli menar att riksdagens ja till detta är ett viktigt genomslag efter väldigt många års arbete med att få till bättre villkor för underleverantörer. “Äntligen finns möjlighet att använda pengar som tidigare varit bundna hos kunden till exempelvis forskning och utveckling hos våra leverantörer” säger Gabriella Virdarson.