Nyheter från FKG

 • 27 oktober, 2021
 • Riksbanken tar temperaturen på företagen

 • ”Hittar man en komponent, är det en annan som saknas”, är namnet på Riksbankens senaste företagarundersökning. Syftet med den är att kartlägga nuläget i den svenska ekonomin. FKG har deltagit i undersökningen som presenterades 22 oktober.

  Undersökningsresultatet kan sammanfattas med logistikstörningar och komponentbrist, högre råvaru- och energipriser. Eller som Riksbanken uttrycker det:

  ”Konjunkturen har fortsatt att stärkas för de svenska storföretagen sedan i våras till följd av stark inhemsk och global efterfrågan. Samtidigt är det stora störningar i produktion och leveranser, vilket ökar kostnaderna och behovet av att höja försäljningspriserna”.

  Det är ny och hållbar teknik som i många fall driver på investeringarna, men företagen bygger även ut produktions- och lagerkapacitet.

  Totalt är det 51 företag och/eller branschorganisationer som har intervjuats av Riksbanken.

  – Vi har rapporterat nuläget utifrån vårt medlemsnätverk och våra känselspröt mot marknaden, förklarar FKG:s Fredrik Sidahl.

  Riksbankens rapport.