Nyheter från FKG

 • 17 augusti, 2022
 • Regionalt EU-stöd för digitalisering och gröna omställning

 • EU har beslutat sig för att stödja den europeiska fordonssektorns kompetenskrav inom digitalisering för att möjliggöra den gröna omställningen.

  Strax innan den stora semesterperioden presenterades initiativet där bland annat FKG:s europeiska samarbetsorganisation, CLEPA, ingår.

  I korthet innebär det att:

  Under EU:s Regionkommitté (ReK) skapas Automotive Regions Alliance (ARA) för att stödja en rättvis och framgångsrik omställning för regioner längs hela värdekedjan inom fordonssektorn, vilket garanterar att ingen region lämnas på efterkälken.

  Automotive Skills Alliance (ASA) bildas. I den är CLEPA (underleverantörer), ACEA (fordonstillverkare), CECRA (bilhandlare och verkstäder) och ETRMA (däck) är grundande medlemmar. ASA är ett nyckelinitiativ för att stödja sektorsomvandlingen genom att identifiera behov av kvalificerad arbetskraft samt underlätta den regionala implementeringen i nära samarbete med industrin, akademin och regioner.

  Fordonssektorn välkomnar ReK:s initiativ att upprätta ARA och föreslår ett strategiskt partnerskap mellan ASA och ARA, med tanke på synergierna och de gemensamma målen för att underlätta omvandlingen till en grön och digital sektor, skriver CLEPA i sin kommentar.

  Mer konkret innebär initiativet att det kommer finnas ekonomiska medel ner på regional nivå att söka för kompetensutveckling motsvarande det som nu sker genom den Europeiska socialfonden. FKG återkommer när mer har utkristalliserats.