Nyheter från FKG

 • 03 mars, 2021
 • Regeringsförslag om betaltider på gång

 • Någon gång i maj kommer en proposition från regeringen, Näringsdepartementet, om rapportering av betaltider. Syftet med regeringsförslaget är att stötta den nuvarande självregleringen genom uppförandekoden och skapa möjlighet att följa upp utvecklingen.

  Anders Persson, leder arbetet för betaltider.

  – I grunden vet vi inte exakt vad ”proppen” från Ibrahim Baylan och näringsdepartementet kommer att innehålla mer än att rapporteringsskyldighet kommer att avhandlas, förklarar Anders Persson, ordförande för Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet och till vardags näringspolitisk talesperson hos arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen.

  När det kommer ett lagförslag om rapporteringsskyldighet, omfattar det med högsta sannolikhet ett krav på att företag med minst 500 anställda ska rapportera sina betalningstider till företag med max 249 anställda till Bolagsverket. I det förslag, promemoria, som ligger till grund för det pågående arbetet på Näringsdepartementet ska följande inrapporteras utifrån företagsstorlek 0–9 anställda, 10–49 anställda, 50–249 anställda:

  • Den genomsnittligt avtalade betaltiden
  • Den genomsnittliga faktiska betaltiden
  • Den andel fakturor som betalats efter utgången avtalad betaltid.

  – Med den remissrunda som var inkom flera förslag på hur rapporteringskravet kan utformas bättre och tydligare. Vi hoppas att departementet har tagit till sig av dessa förslag, så att vi får en uppföljning som bidrar till transparens och att orimligt långa betaltider synliggörs, förklarar Anders Persson och tillägger han att annars riskerar rapporteringskravet att endast att bli onödig administration som inte får avsedd effekt.

  – I nuläget är rapporteringsskyldighet det som ännu inte kommit på plats i det frivilliga arbetet med att korta betaltiderna. Det är en viktig komponent i att få till en förändring och en förbättrad betaltidskultur. Det är olyckligt att den självreglering som finns inte är helt transparent, att vi inte ser en positiv utveckling i tillräcklig hög grad.

  Tyvärr finns exempel på motsatsen, konstaterar Anders Persson.

  – Syftet med självregleringen är i första hand att anslutna företag kan visa en tydlig viljeförklaring till att bidra till att korta betaltiderna i näringslivet och att förbättra förutsättningarna för SME-företag att med rimliga villkor leverera till stora företag. Det handlar även om att de små och medelstora företagen klarar att täcka sina löpande kostnader, samt att de inte överskuldsätter sig och tar onödiga kreditrisker för att låna ut pengar till stora företag, säger han och fortsätter.

  – Pengarna behövs för att utveckla det egna företaget, inte för att finansiera någon annans verksamhet. Finansiering hanteras bäst av banker och andra låneinstitut. Inte av SME-företag.

  Avslutningsvis välkomnar han FKG:s intensifierade arbete kring betaltider. FKG:s ingångsvärde är en tvingande lagstiftning med utgångspunkt från räntelagens 30 dagar.

  Bild: Ibrahim Baylan, S, näringsminister.