Nyheter från FKG

 • 14 oktober, 2021
 • Regeringen vill lagstifta om betaltider

 • Regeringen har på gång att ta ett ytterligare steg i att skapa en reglering kring betaltider. I en lagrådsremiss föreslås en lagstiftning som bygger på rapporteringsskyldighet av betaltider till SME-företag. Enligt regeringsförslaget ska lagen börja gälla 1 mars 2022.

  – Det är en seger för vårt långsiktiga arbete för en sundare och hållbarare bransch, säger FKG:s Fredrik Sidahl. Sedan 2010 har frågan om betaltider toppat FKG:s agenda.

  — Till en början var vi ensamma, men allteftersom fler storföretag, utanför automotivesektorn, infört allt för ensidiga affärsvillkor har vi blivit fler och en allt starkare kraft i vårt opinionsarbete för effektivare affärstransaktioner inom näringslivet, fortsätter Fredrik.

  Det var näringsminister Ibrahim Baylan som presenterade lagrådsremissen, regeringens lagstiftningsförslag, 11 oktober.

  – Vi behöver vidta åtgärder för att bryta utvecklingen mot allt längre betaltider och skapa så goda förutsättningar som möjligt för svenska företag att utvecklas och växa. Vår bedömning är därför att det är nödvändigt att införa en rapporteringsskyldighet när det gäller betaltider i Sverige, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

  I lagrådsremissen föreslår regeringen att svenska företag som har fler än 250 anställda årligen ska rapportera uppgifter om betaltider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda, SME-företag.

  De uppgifter om betaltider som regeringen föreslår ska rapporteras rör genomsnittliga avtalade betaltider och genomsnittliga faktiska betaltider. Vidare ska även fakturor som har betalats för sent rapporteras. De rapporterade uppgifterna ska publiceras och vara sökbara i ett register.

  Genom rapporteringen kommer frågan om betaltider ständigt hållas aktuell. Rapporteringsskyldigheten kommer även bidra till att leverantörer får ta del av information som ger dem möjlighet att bilda sig en välgrundad uppfattning av en potentiell kund och därmed stärka deras förhandlingsposition.

  Läs mer om FKG:s allra senaste enkät avseende betaltider.