Nyheter från FKG

 • Rätten att justera priset vid stora prishöjningar på råvaror och insatsvaror

 • Att det råder stora leveransproblem i hela världen är ingen nyhet. Särskilt fokus har det under hösten varit på bristen av halvledare. Tillgång och efterfrågan är de främsta faktorerna för prissättning och övriga kommersiella villkor för en vara. Länge har det varit kunden och därmed de stora OEM:erna som ensidigt satt villkoren. Som leverantör har det bara varit att foga sig om man vill ha affären.

  Fortfarande är maktbalansen till kundens favör men något håller på att hända. Inget bolag kan över tid leverera varor med förlust även om kunden lyckats avtala till sig ett fast pris. Vid något läge kommer leverantören sluta att leverera. Fredrika Hörlin, advokat på FKG-partnern Wåhlin, reder ut de avtalsmässiga förutsättningarna vid ramavtal eller motsvarande.

  ”Med hänsyn till att OEM:ernas ramavtal och prisavtal ofta löper under ett stort antal år är det inte ovanligt att det vid en närmare granskning av avtalsdokumentationen visar sig att det inte finns någon tydlig skrivning om priset. Vad gäller då?”

  Vad säger offerten?

  Nästan alla affärer börjar med en RFQ som besvaras med en offert från leverantören. I offerten hänvisar leverantören till sina allmänna villkor vilka oftast innehåller någon form av rätt att justera priset vid väsentligt ändrade förhållanden, såsom justeringar i valuta, råvara eller i design. Kunden å sin sida accepterar offerten men hänvisar där ofta i stället till sina allmänna villkor som anger att inga förändringar får göras i priset.

  Har leverantören då rätt att ändra priset med hänvisning till offerten eller har kunden rätt att kräva fortsatt leverans till fast pris enligt ordern? Inom juridiken kallas den uppkomna situationen för ”battle of forms”, dvs det finns motstridiga villkor. Vilka villkor kommer vinnande ur en sådan strid? Ett typiskt juristsvar är ”det beror på”. Det beror på en rad olika omständigheter såsom hur parterna agerat tidigare, vad säger branschpraxis, vad är skäligt osv.

  Vad är avtalat?

  För att inte hamna i denna juridiska tvist kan det inte nog understrykas hur viktigt det är att säkerställa att man som leverantör verkligen har avtalat ett pris som kan justeras under vissa omständigheter. Det förlösande ordet är just avtalat, det vill säga det räcker inte att man i sin offert hänvisar till en råvaruklausul, utan det krävs att kunden accepterar och bekräftar angiven prisklausul. I Sverige gäller principen ”avtal ska hållas”, vilket innebär att även om råvarupriserna gått upp gäller det pris man avtalat vid avtalets ingående, inte sällan flera år tidigare, även om det senare visar sig bli helt orimligt. Ett fast pris i kombination med en leveransskyldighet kan få vilken leverantör som helst att gå i konkurs. Vid en ”battle of forms” har det historiskt varit kunden som gått vinnande ur striden. Störst vinner. Med nu rådande världsmarknadsläge kan jag förutspå ett mer jämlikt förhandlingsläge”.