Nyheter från FKG

 • 14 februari, 2024
 • Råmaterialgruppen spår mjuklandning för konjunkturen

 • Oro för tillgången till halvledare och en svensk krona som ser ut att vara på väg upp gentemot euron – det är ett par av slutsatserna från Råmaterialgruppens senaste möte.
  – Vi ser en nedgång i ekonomin, men utsikterna till en mjuklandning har ökat, sa Simon Lundqvist på analysföretaget Triathlon Group som ledde genomgången av den senaste Raw Material Watch-rapporten.

  Bland de makroekonomiska trender som rapporten tar upp nämns bland annat USA:s ökade militära närvaro i Stilla Havet.
  – De vill ligga ett steg före potentiella drag från Kina mot Taiwan, sa Simon Lundqvist.
  Bakgrunden till att det får fokus i en rapport om råmaterial är att även om Taiwan inte är en militär stormakt är de helt dominerande när det gäller produktion av halvledare. Nationen står för cirka 50 till 60 procent av världsmarknaden för transistorer, IC-kretsar med mera.

  Carina Lööf.

  Negativ påverkan från Tyskland
  I Europa har Tyskland fått en ekonomisk smäll, bland annat på grund av brist på kvalificerad arbetskraft. Det har sänt negativa ringar på vattnet även till den svenska ekonomin.
  – Men att Riksbanken i Sverige tillsammans med ECB och FED ger signaler om en lindrigare penningpolitik inger ett visst hopp.
  I Kina har myndigheterna infört stödåtgärder. Bland annat har de lättat på reglementet kring amorteringar för bolånetagare, vilket väntas öka byggandet. Något som i förlängningen kan trycka upp priserna på stål.
  När det gäller USA har Joe Biden förlängt pausen för tullar på europeiskt stål och aluminium till slutet av december 2025.
  Av de företag som deltog på mötet verkade de flesta ense om att råmaterialpriserna legat ganska stilla på sistone.
  En av dem som skrev under på det var Carina Lööf, global sourcing and sustainability director på Bufab som tillverkar och distribuerar C-parts och tekniska komponenter.
  – Huvudsakligen ser vi en ganska jämn prisutveckling för de råmaterial vi använder, sa hon.
  Carina Lööf noterade också att fraktpriserna gått upp något på grund av situationen i Röda Havet där de Iranstödda Huthi-rebellerna i Jemen attackerat lastfartyg.
  Liksom många andra har Bufab också ett starkt fokus på hållbarhet.
  – Av våra 8 000 underleverantörer står 600 för cirka 80 procent av leveranserna.

  Erik Petré.

  Guidar sina leverantörer
  Toppleverantörerna försöker de nu hjälpa och guida när det gäller hållbarhetsarbetet. Ett Sustainable Supplier Engagement Program startades under hösten 2022 och pågår med intensifierat fokus under 2024.
  – Vi hjälper våra partnerleverantörer så mycket vi bara kan. Det känns bra att medverka till att göra jorden till en bättre plats att leva på, sa Carina Lööf.
  Som gästföreläsare hade Råmaterialgruppen den här gången bjudit in Erik Petré, Head of Sales & Purchasing på Stena Aluminium, en tillverkare som använder sig av återvunnen aluminium i tillverkningsprocessen. Även hans föreläsning hade ett tydligt fokus på hållbarhet. Genom olika åtgärder – bland annat att de gått över till förnybar el och minskat mängden kisel i sina legeringar – har företaget mellan 2019 och 2022 kunnat sänka sitt koldioxidavtryck från 0,7 till 0,63 kilo per kilo tillverkad aluminium.
  – Det kanske verkar blygsamt, men procentuellt sett är det en ganska stor förändring, sa Erik Petré. Jämfört med de europeiska tillverkare som arbetar med primäraluminium är skillnaden desto större.
  – Om vi ligger på 0,63 skulle jag säga att det europeiska snittet är på 6 kilo för primäraluminium, alltså tio gånger mer. Snittet i världen är på 16 kilo och går du till Kina finns det exempel på över 20 kilo, sa han.

  Fakta: Fler noteringar från Raw Material Watch
  • Gemensamt i Sverige, Tyskland och USA är att BNP spås gå upp under 2024, medan räntorna väntas gå ner.
  • Priserna för stålskrot såg en uppåtgående trend i slutet av 2023, medan kurvan pekat något nedåt hittills under 2024.
  • Järnmalm har en förväntad nedåtgående pristrend de närmaste åren.

  • Primärt aluminium har stabiliserats i pris efter toppen 2022. Aluminiumskrot visar en uppåtgående trend efter att ha legat mer eller mindre stabilt sedan i maj 2023.
  • Nickel tappade kraftigt i pris under 2023 men verkar nu ha stabiliserat sig. Men med en väntad uppgång, om än inte särskilt kraftig enligt prognosen.
  • Koboltpriserna gick ner kraftigt under 2022 och 2023 och har stabiliserat sig på en låg nivå. En anledning till nedgången är att ny batteriteknik eliminerar användandet av kobolt i batteriernas katoder.
  • Långtidsprognosen för den svenska kronan är att den stärks gentemot både euron och dollarn.

  Fakta: Fokus på CBAM
  Ett annat ämne som flera tog upp under Råmaterialgruppens runda bords-samtal var utmaningarna kring CBAM-rapporteringen (Carbon Border Adjustment Mechanism. EU har inrättat en gränsskyddsmekanism för koldioxid, ett nytt regelverk som sätter pris på koldioxidutsläppen material och produkter som importeras till unionen. Kravet på CBAM-rapportering började gälla vid årsskiftet och ska vara fullt utbyggt 2026.
  – I princip fungerar det så att köper du något som har ett högt koldioxidavtryck så kostar det, säger Claes-Erik Norén, moderator under Råmaterialgruppens möten.
  Därför satsar de på en halvtimmes fördjupning om CBAM vid nästa möte, torsdag den 16 maj.
  – Då kommer vi även att flytta mötestiden till eftermiddagen, eftersom några inköpschefer placerade i USA gärna vill vara med. Förmiddagsmöten är svåra för dem med tanke på tidsskillnaden, säger Claes-Erik Norén.
  Intresserad av att delta i gruppen? Kontakta claes-erik.noren@isea-sweden.com eller simon.lundqvist@triathlon.se för mer information. 

  Foto: Tima Miroshnichenko, Pexels