Nyheter från FKG

 • 10 maj, 2023
 • Råmaterialgruppen: Lägre priser men fortsatt volatilt

 • En syn på att priser och tillgång går mot en normalisering efter anomalierna under pandemin – ungefär så skulle man kunna summera råmaterialgruppens möte i förra veckan.
  Bland annat har stålpriserna gått ner och tillgången på halvledare blivit betydligt bättre.

  Enligt deltagarna på mötet har råmaterialen i allmänhet gått neråt i pris, även om nivåerna ännu inte är tillbaka till hur det var före pandemin. Det gäller även energipriserna.
  – Vi har hela tiden blicken på energimarknaden och nu ser vi ett kraftigt fall på priserna, som går mot vad som gällde före kriget i Ukraina, sa Sofie Cederberg som arbetar med strategic sustainablie sourcing på  SKF.
  Men hon kunde också se att volatiliteten är kvar, och att det finns en del frågetecken kring vad hur det kommer att utveckla sig i Europa i sommar.
  – Med risker för höga temperaturer och sjunkande vattennivåer.

  Pristillägg blir permanenta
  Det fanns även en uppfattning bland deltagarna att de som levererar råmaterial inte alltid följer spotpriserna, plus att det gäller att se upp med att en del leverantörer vill att temporära pristillägg från pandemin ska bli permanenta.
  En generell slutsats från senaste Raw Material Watch, den rapport som sammanställs av ISEA (Industry Senior Advisors) och konsultföretaget Triathlon inför gruppens möten, är att trots att exempelvis stålpriserna gått ner har volatiliteten i priserna blivit mer oberäkneliga.
  Bland de internationella trender som påverkar marknaden tar rapporten bland annat upp jordbävningen i Turkiet som har orsakat en nedgång i produktionen i landet. Turkiet har dessutom minskat sin stålexport av andra skäl, som höga räntor och påfrestande energikostnader, samt på grund av ogynnsamma växlingskurser.
  Ett annat orosmoment på den internationella arenan är att Chiles regering offentliggjort ett förstatligande av landets litiumgruvor – vilket kan skapa utmaningar för elbilstillverkarna.
  Och i Kina har produktionen av magnesium dragits ner för att klara miljökraven. Landet står för 85 procent av den globala magnesiumproduktion, och eftersom magnesium är en viktig komponent i aluminiumlegeringar påverkar det även tillgången på aluminium.

  Miljoner ton fossilfritt stål
  Till mötet hade Råmaterialgruppen bjudit in Lars Olsson på SSAB, Head of Business Unit Sweden som talade om företagets satsningar på att få ner koldioxidavtrycket, bland annat genom att byta ut äldre teknik mot elektriska ljusbågsugnar.
  Det pågår satsningar i Oxelösund, Luleå och Raahe och redan 2026 räknar företaget med att kunna producera 1,3 miljoner ton fossilfritt stål. Men kapaciteten för framtiden är betydligt högre.

   

  Mer fakta från rapporten Raw Material Watch
  • Arbetslösheten i Sverige gick upp cirka 6,5 till 8 procent från juni förra året till början på 2023.
  • Fraktpriserna visar en nedåtgående trend.
  • Priset på zink har gått ner med mer än 30 procent sedan april förra året. Även priset på nickel och Litium har gått ner kraftigt.
  • Dollarn fortsatte att vara stark första kvartalet 2023, men väntas gå ner.
  • Brentoljan har sjunkit med 30 procent senaste året.

  Nytt möte i höst
  Råmaterialgruppens nästa sammankomst blir i början av september. Då är planen att träffas fysiskt hos något av de deltagande företagen. Intresserad av att delta i gruppen? Kontakta claes-erik.noren@isea-sweden.com eller simon.lundqvist@triathlon.se för mer information.