Nyheter från FKG

 • 13 december, 2023
 • Råmaterialgruppen: ”Lågkonjunkturen är här”

 • Branschen laddar för lågkonjunktur, och stålleverantörerna sänker kapaciteten för att få upp priserna.
  Det är ett par av budskapen från Råmaterialgruppens senaste möte. 

  De flesta av de företag som finns representerade i Råmaterialgruppens panel ställer in siktet på ett 2024 där de kommer att se minskande omsättning. Ett av dem är SAF Holland (före detta Haldex), vars VP Global Sourcing David Ekström deltog i mötet.
  – Nästa år spår vi en nedgång under kvartal ett och två. Vi ser det inte i våra volymer än, men det är signalerna vi får från våra kunder, sa han.

  Hanterbar nedgång
  Även Fredrik Selander, Global Strategic Purchasing Manager på SKF, ser en sämre konjunktur framför sig.
  – Min analys är att det blir en ganska moderat nedgång nästa år. Inte ett totalt sammanbrott, utan mer hanterbart.
  Det finns dock företag som går mot strömmen, exempelvis Dafo Vehicle som tillverkar produkter inom brandskydd med fokus på fordonsindustrin.
  – Vi arbetar globalt och exporterar 70 procent av vår produktion, så den svaga kronan gynnar oss, sa Per Kindwall, strategisk inköpare på företaget.
  För Dafo Vehicle är aluminium en viktig råvara. Ett material som enligt Per Kindwall – om än långsamt – gått ner 25 procent i pris det senaste året.
  – 2023 har varit vårt bästa år sedan vi grundades 1919.
  Att det finns ett glapp mellan råvarors värde och priset inköparna betalar var det en konsensus kring bland deltagarna, där flera menade att priser oftast förändrar sig snabbt när de är på väg uppåt, men att nedgångarna har en tendens att ske med foten på bromspedalen.
  Just det förhållandet fick Johan Casparsson på Tata Steel, Global Head of Innovation, som var inbjuden som föreläsare svara på. Liksom de flesta andra i stålbranschen är Tata Steel upptagna med att försöka hitta lösningar för att ställa om industrin till mindre koldioxidutsläpp.
  – Vi behöver våra marginaler för att klara det, sa Johan Casparsson.

  Claes-Erik Norén.

  Vägval i Taiwan
  När det gäller omvärldsbevakningen kom bland annat valet i Taiwan i januari upp som en faktor som kan få betydelse. Det sittande västvänliga partiet Democratic Progressive Party, med president Tsai Ing-wen i spetsen, leder i opinionsundersökningarna. Mot dem står framför allt Unionist Party som vill närma sig Kina, och skulle de vinna kan det få konsekvenser. Det skulle kunna leda till en händelseutveckling där Kina skjuter fram sina positioner när det gäller bestämmandet över Taiwan. I förlängningen kan det exempelvis påverka tillgången på halvledare på världsmarknaden, ett område där Taiwan är ledande.
  Flera av deltagarna nämnde att stålverken reducerat sin kapacitet med – vad de anser – ett bestämt syfte: att pressa upp priserna.
  Gruppen noterade också att ränteuppgångarna verkar ha nått sin topp och att kronan visserligen är svag, men att den ser ut att vara på väg upp på några års sikt.
  Hållbarhet är ju ett lösenord i tiden, ett begrepp som successivt blir allt viktigare för underleverantörerna.
  – Det är nu uppe i topp tre på deras agendor, vilket delvis hänger samman med CBAM, säger Claes-Erik Norén på ISEA-Sweden som agerar samtalsledare på Råmaterialgruppens möten.
  CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) är ett nytt regelverk från EU som sätter pris på koldioxidutsläpp kopplat till import in till unionen. Ännu är det inte helt klart.
  – Men från och med 2024 måste företagen börja rapportera, och från 2026 skall CBAM vara fullt utbyggt och börjar kosta pengar, säger Claes-Erik Norén.

  Fakta: Mer från Raw Material Watch
  Under gruppens möten presenterar ISEA (Industry Senior Advisors) och konsultföretaget Triathlon sin Raw Material Watch – en rapport som de tagit fram kvartalsvis sedan 2012 – med statistik, analyser och prognoser.  
  Här är några noteringar från senaste rapporten: 
  • I Sverige har inköpschefs-indexet (PMI- Purchasing Managers Index) ökat något på sistone och ligger nu på 45,7. Mer oroande är PMI:et i Tyskland där det var nere på 38,8 i september och har legat stadigt under 50 sedan i maj, vilket tyder på en fortsatt nedgång i ekonomin. 
  • Den svenska arbetsmarknaden visar uthållighet med fortsatt sjunkande arbetslöshet. 
  • Den samlade europeiska aluminium-industrin förespråkar bredare importrestriktioner gentemot Ryssland. Branschen menar att de förslag som kommit fram hittills skulle ha begränsad effekt. 
  • Kina, som sedan tidigare har infört restriktioner för exporten av gallium och germanium, för nu även upp grafit på listan över produkter med exportrestriktioner. Nu aviserar Kongo att de siktar på att kunna producera 30 procent av den globala efterfrågan på germanium, vilket minskar Kinas dominans. 
  • Efter ett rekordtorrt oktober har det införts begränsningar när det gäller hur djupgående de passerande fartygen i Panamakanalen kan vara.  
  • De flesta av råmaterialen har sjunkit i pris och lagt sig på någorlunda stabila nivåer sedan topparna 2022.
  • Kokspriserna har dock pekat upp något det senaste halvåret. Samma sak med termiskt kol som har en svagt uppåtgående trend. Även aluminium har en tendens uppåt liksom zink och mässing. 
  • När det gäller plast och gummi visar liknande tendenser har polypropylen gått upp något det senast halvåret medan PVC har legat stabilt ett tag. Efter en svag uppgång i våras har etylen legat mer eller mindre stilla sedan i september. Naturgummi har pekat något uppåt det senaste kvartalet vilket även gäller för ABS. 
  • Oljepriserna har i genomsnitt haft en liten prisknyck neråt under hösten. 
  • Efter en prisuppgång under våren har halvledarna legat rätt stabilt sedan i augusti. 
  • Rapportens vy över valutorna anger att kronan kan vara på väg att bli starkare gentemot både euron och dollarn, och att dollarn möjligtvis är på väg upp gentemot euron. Efter en långvarig uppgång sedan brexit har pundet de senaste månaderna parkerat sig på närmare 13,50 kronor. 

  Fakta: Nytt möte i februari
  Råmaterialgruppens nästa sammankomst blir den 9 februari. Intresserad av att delta i gruppen? Kontakta claes-erik.noren@isea-sweden.com eller simon.lundqvist@triathlon.se för mer information.

  Bilder i kollaget: Yusuf çelik, Pexels, Dlkr, Pexels och Collab Media, Pexels