Nyheter från FKG

 • 02 juli, 2019
 • Publikt opinionsarbete för den fria mobiliteten

 • Bilen, bilismen och våra transporter är populära slagträn i den förenklade politiska debatten kring miljö och klimat.

  Bilen har blivit huvudrollsinnehavaren i symbolpolitiken kring CO2-utsläppen, trots att transportsystemet i Sverige står för drygt 25 procent av de samlade utsläppen av växthusgaser. Inte långt efter ligger bygg- och fastighetssektorn, som knappt omnämns i den politiska debatten.

  Som en del av FKG:s uppdrag att ge medlemsföretagen rätt förutsättningar för branschen har FKG en viktig roll i detta i arbete. Under senare tid har samarbetet med BIL Sweden fördjupats – en branschorganisation som har rätt förutsättningar för bilen, bilismen och transporterna högst på sin agenda, eftersom politiska beslut, lagar, snabbt kan stöpa om bilmarknaden och bilens förutsättningar.

  Andra organisationer som värnar den fria mobiliteten i samhällsdebatten är bilhandels- och verkstadsorganisationen MRF och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen. Även Åkeriföretagen finns med på ett hörn i debatten, men fokuserar på hållbarhetsfrågan.

  Facebookgruppen “Rättvisa bilskatter”

  Fair Transport – Sveriges Åkeriföretag

  Fordons- och drivmedelsbeskattning är viktiga intäktskällor för starten och även viktiga styrmedel för att påskynda grön omställning.

  Över 600 000 missnöjda bilister – motsvarande nästan ett helt center- eller vänsterparti riksdagen sett till antal röster – har gått med i bensinupproret på facebook. På grund av bland annat rekordhöga råoljepriser, usel kronkurs och säsongsvariationer, har drivmedelspriserna rakat i höjden, det befinner sig på rekordnivåer.

  Med anledning av detta och ett argt facebookinlägg som spridits som en löpeld i sociala medier har missnöjet pyst ut till många politikers och i vissa mediers förfasan. Nu har facebookgruppen 660 000 medlemmar. Det vill säga – den utgör en enorm folklig opinionsyttring som är svår att bortse från. På många politikers näthinnor sitter nog minnesbilder från de gula västarnas aktioner i Frankrike under senare tid – ett uppror vars utlösande faktor var drivmedelspriser. Vissa försök har gjorts för att efterlikna dem med demonstrationer runtom i landet. Dock inte tillnärmelsevis med samma uppslutning som i Frankrike.

  Bilbranschen, läs i första hand Transportföretagen och MRF, har under många år arbetat med beskattningsfrågan, såväl fordons- som drivmedelsbeskattning. Allra senast sker det genom sociala mediekampanjen ”Rättvisa bilskatter”.

  Mycket bygger på en stad-land-konflikt med MP som pådrivare av att minska bilanvändandet. För att ge lite perspektiv i konflikten kan nämnas att MP saknar representation i 32 av landets 290 kommuner efter fjolårets val, medan för SD är siffran 5 (i andra sidan av den politiska skalan). (Allra sämst är dock KD som saknar representation i 52 kommuner efter fjolårets val.) MP:s starkaste fäste är Skarpnäck, söder om Södermalm i Stockholm, där 19,9 procent röstade på dem. Medan för Sverigedemokraterna är motsvarande Örkelljunga 1 där 49,9 procent röstade på dem. Stad-land kan knappast tydliggöras bättre.

  En annan pågående opinionsyttring kring den politiska behandlingen av bilen är Husbilskampen. Det är Husvagnsbranschens Riksförbund, organisation för både tillverkare och återförsäljare, som driver den. Den vänder sig mot den nya beskattningen, WLTP, av husbilar som innebär att en liten 3,5-tons husbil får en fordonsskatt i samma klass som en 16-tons tung lastbil.

  Facebookgruppen “Husbilskampen”

  Men oavsett inriktning är det viktigt att branschorganisationerna arbetar med omvärldsfrågor och opinionsfrågor som även påverkar deras kunder, ser lite utanför den vanliga boxen. Annars finns risken att bilen, bilismen och den fria mobiliteten får ytterligare politiskt stryk.