Nyheter från FKG

 • 04 mars, 2020
 • Pressinformation från FKG: Lag om korttidsarbete stärker svensk konkurrenskraft!

 • 10 års påverkansarbete för ett modernt och flexibelt lagstiftat krisavtal för industrin, så kallat korttidsarbete, ser ut att ha gått i mål för den starkaste ivraren, branschorganisationen för leverantörer till fordonsindustrin Fordonskomponentgruppen, FKG.

  – Coronaviruset och dess konsekvenser för leverantörskedjan gav oss rätt ”timing” för att lyfta Anders Ferbes utredningsförslag om korttidsarbete och validering skarpt ännu en gång, förklarar Fredrik Sidahl (bilden), vd för FKG och tillägger att endast Sverige och Malta är de enda EU-länder som inte haft ett krisavtal arbetsmarknaden.

  För mindre än en månad sedan, 10 februari lyfte FKG frågan om korttidsarbete i ett debattinlägg publicerat av Dagens Industri.

  Så sent som i fredags, 28 februari, lyfte FKG åter frågan på regeringens krismöte med industrin med anledning av konsekvenser och befarade konsekvenser av coronasmittan. Såväl industri som arbetsmarknadens parter ställde sig positiva till det. Sammankallande minister, Ibrahim Baylan (S), förklarade då att frågan låg under beredning.

  Nu kommer besked från regeringsmajoriteten.

  I ett debattinlägg publicerat på Aftonbladet Debatt skriver Januaripartierna, S, MP, L och C, att de är överens om att införa korttidsarbete för att främja svensk industris innovations- och konkurrenskraft, det ska trygga sysselsättning och tillväxt. En lagrådsremiss läggs fram.

  – Fordons- och framför allt den svenska leverantörsindustrin drabbades svårt av finanskrisen 2008–2009. 10 000 jobb försvann, livskraftiga företag tvingades till konkurs och den svenska konkurrenskraften försvagades. Det saknades ett flexibelt system på den svenska arbetsmarknaden motsvarande det tyska för ”kurzarbeitzeit”, som, sett över tid, var en fördel för dem, inleder Fredrik Sidahl och fortsätter:

  – Nu får vi en lagstiftning som kan stärka den svenska konkurrenskraften ner på företagsnivå. Inom fordonsindustrin är konsekvenser av coronautbrottet dagsaktuell, men vi har också andra utmaningar som sektorns transformering till hållbar mobilitet, handelshinder och Brexit, där en mer flexibel lagstiftning om korttidsarbete i kombination med kompetensutveckling kan vara ett instrument.

  FKG ska gå igenom den lagrådsremissen.