Press

 • Viktiga och välkomna regeringsinsatser för jobb och företagande

 • Fredrik Sidahl, vd Fordonskomponentgruppen, FKG.

  Fordonskomponentgruppen, FKG välkomnar regeringens och Januaripartiernas krispaket för svenska företag och jobb.

  – Det är bra att regeringen och staten visar handlingskraft för att lindra de ekonomiska effekterna av coronavirusets eskalerande utbredning och en allt osäkrare konjunktur i kölvattnet av finansiell oro i och med pandemin, menar Fredrik Sidahl, vd för FKG, branschorganisation för fordonsindustrins leverantörer.

  Han säger att finans- och fordonskriserna 2008–2009 bara vara en krusning jämfört med det som pågår nu. Det går fort och förutsägbarheten är svår, enligt Fredrik Sidahl.

  – Därför krävs det modiga beslut för att stötta näringslivet som är grunden för tillväxt och därmed skapandet av välfärd. Det är bra att staten går in som ekonomisk garant vid korttidspermittering, det är bra staten tar över sjuklöneansvaret under två månader och det är också bra att staten erbjuder likviditetsförstärkning genom anstånd med betalning av arbetsgivaravgift, preliminärskatt på lön, och mervärdesskatt som redovisas månads- eller kvartalsvis, menar han och tillägger att det handlar om att både säkerställa jobb och framtida konkurrenskraft för industrin.

  – Men vem ska man tala med, är Tillväxtverket och Skatteverket redo?

  Frågan om ett mer flexibelt system för korttidsarbete är sedan många år tillbaka en hjärtefråga för FKG:s medlemsföretag inom leverantörsindustrin.

  – I sviterna av finanskrisen försvann 10 000 jobb inom vår del av sektorn, samtidigt som svensk leverantörsindustris konkurrenskraft försvagades. I mångt och mycket hade ett mer flexibelt system för korttidsarbete lindrat konsekvenserna då.

  FKG ställer sig helhjärtat bakom regeringsmajoritetens krispaket och erbjuder sig att bli en aktiv partner i det utredningsuppdrag som tilldelats Anders Ferbe.

  – Från vår sida är det även viktigt att det ges utrymme för kompetensutveckling inom ramarna för korttidsarbete. Tillsammans måste vi stärka den svenska konkurrenskraften inte minst bland SME-företagen, avslutar Fredrik Sidahl.

  För ytterligare information, kontakta Fredrik Sidahl, 0706-80 59 53 eller fredrik.sidahl@fkg.se