Press

 • Var är de närings- och industripolitiska frågorna i valdebatten?

 • Utöver industrikliv, några ord om omställning till hållbar och digitaliserad produktion, samt plikttroget om infrastruktur och så naturligtvis energi, elfrågan sett till pris, kapacitet och stabilitet, så är det tämligen fåordigt om närings- och industripolitik i många riksdagspartiers valmanifest.

  ”Det känns tråkigt att tvingas konstatera detta, samt att det knappt är någon debatt om näringslivsfrågor i valrörelsen överhuvud taget. Det är industrins förmåga och framgångar som är grunden för tillväxt, och med den välstånd och gemensamt finansierad välfärd”, säger Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG, Fordonskomponentgruppen, som tillsammans med organisationens ordförande, Martin Lidén, i ett debattinlägg i Dagens Arbete efterlyser mer ”verkstad” kring industrins frågor i valrörelsens elfte timma.

  Länk till Dagens Arbete

  I sitt debattinlägg lyfter de specifikt fram SME-företagens framtid i skuggan av fordonsindustrins transformering.

  ”Många av dem står inför stora prövningar, samtidigt som de med lite större uppmärksamhet från våra politiker och lagstiftare samt myndigheter kan klara omställningen”, menar Peter Bryntesson.

  Han konstaterar att svensk industri står inför sin hittills största transformering, grön omställning och ännu högre grad av digitalisering. En omställning som bland annat kommer att ställa krav på kompetens – utbildningar måste vässas, det måste finnas utrymme för kompetenslyft samt ett ännu bättre samspel mellan industri, skolan och politik.

  ”Sedan tidigare har vi från FKG:s sida lyft behovet av en uttalad industriminister, samt ett ännu tätare, sektorsspecifikt, samarbete mellan politik-myndigheter-akademi-industri för svensk konkurrenskraft, något som vi vidhåller även vid årets val”, säger Peter Bryntesson och tillägger att flera andra viktiga och högförädlande industrisektorer borde ha motsvarande fokusering från politik, departement, myndigheter och akademi.

  ” Vi har försvarsindustrin, skogen/gruvorna, IT/telekom, aerospace, life science med flera sektorer i det svenska näringslivet som kräver bättre fokusering, få rätt förutsättningar, för att driva innovation och med den fortsatt tillväxt.”

  Leverantrösindustrin har ca 100 000 anställda i 1 400 bolag, där 75 procent är SME-företag. Enligt Peter Bryntesson är det, specifikt, de små- och medelstora företagen som behöver stöd i den omställningsprocess och strukturomvandling som pågår.

  ”Det handlar om att se och förstå dem, med en industriminister och sektorsspecifika organisationer, kan vi ge SME-företagen bättre förutsättningar”, avslutar Peter Bryntesson, vd för FKG, Fordonskomponentgruppen.

  FKG arbetar på en industripolitisk agenda, ”Svensk Fordonsindustri 2.0”, som kommer att rullas ut efter att det politiska landskapet utkristalliserats; ledamöter, ministrar, utskott etc, efter valet. I agendans fokus står omställningen från förbränningsmotorer till elektrifierade och uppkopplade fordon samt hållbara mobilitets- och transportsystem.

  För ytterligare information, kontakta Peter Bryntesson, vd FKG, 0709-66 67 08.