Press

 • Industritoppar talar om industriell transformering på Stora Leverantörsdagen

 • Pressinformation från FKG – Fordonskomponentgruppen

  Fordonsindustrin som befinner sig i ett omfattande transformeringsskede. Utöver megatrenderna digitalisering/uppkoppling, elektrifiering/nya drivlinor, autonom körning och krav på hållbara transportsystem, står nya och disruptiva affärsmodeller runt hörnet. Dessa olika skeenden och industriella konsekvenser av dem, krav på transformering, kommer att belysas på Stora Leverantörsdagen 25 oktober i Göteborg.

  FKG – Fordonskomponentgruppens årliga konferens, Stora Leverantörsdagen, befäster än en gång sin position som norra Europas mest betydelsefulla industriella mötesplats.

  – Fordonsindustrin är inte bara dragloket för den svenska ekonomin, utan den driver även stora delar av svensk innovation, säger Fredrik Sidahl, vd för FKG inför Stora Leverantörsdagen 25 oktober på Lindholmen Science Park, Göteborg.

   Flera av landets ledande teknikföretag; Scania, Volvo Group, Volvo Cars, Veoneer och SSAB finns representerade på talarlistan och för att tala om fordonsindustrin under temat: ”The Industry in Transformation”. Inledningstalare är Scanias koncernchef Henrik Henriksson.

  Scania har positionerat sig som en leverantör av hållbara transportlösningar. För Scania är det självklart att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand – här och nu och i ännu högre grad i framtiden, menar Henrik Henriksson inför sin medverkan på Stora Leverantörsdagen.

   – Vi får dagligen bevis på att det ekosystem för transport och logistik som Scania är en del av, rör sig i rätt riktning för att möta utmaningarna på hållbarhetsområdet. Efterfrågan på hållbara transportlösningar ökar starkt, inte bara från våra kunder utan även från deras kunder – köparna av transporttjänster, säger Henriksson.

  Hur klarar man balansgången mellan ny respektive välkänd teknik? Volvo Groups tekniske direktör, Lars Stenqvist, kommer att tala om den tekniska transformering som pågår. Förbränningsmotorn må ha funnits i över 100 år, men dagens motorer är bland det mest högteknologiska man kan tänka sig, påpekar Lars Stenqvist.

   – Vi behöver fortsätta utveckla dagens teknik parallellt med att vi utvecklar de nya teknikområdena. Att hitta den rätta balansen är svårt men mycket intressant. Jag tycker att fordonsindustrin i allmänhet och Volvokoncernen i synnerhet hittills lyckats mycket väl med att hitta rätt balans, säger Lars Stenqvist inför sin medverkan på Stora Leverantörsdagen.

  Veoneer som världens största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning (AD). Veoneer är en Tier1, med ett eget leverantörsled inom såväl komponenter som tjänster. Teknikresan innebär också att leverantörsföretagens förmåga måste öka, enligt Johan Löfvenholm som är operativ chef på företaget.

   – I takt med att vi tar mer ansvar, ställs också högre krav på tier 2. Som ett exempel ställs högre krav på mjukvara i hela värdekedjan. Det bästa exemplet på detta är kanske vårt eget så kallade ”software development house”, Zenuity. När teknikutvecklingen går snabbt är det viktigt att arbeta tillsammans med andra företag för att få fram bästa lösningen. Tillsammans med mjukvara utvecklad av Zenuity är Veoneer väl positionerat som en heltäckande leverantör av förarassistanssystem (ADAS) och system för autonom körning (AD), avslutar Johan Löfvenholm, talare på Stora Leverantörsdagen 2018.

  Innan sommaren presenterade SSAB, LKAB och Vattenfall officiellt samriskbolaget Hybrit, vars syfte är att utveckla ny teknologi med målet om en helt fossilfri produktion till 2045.

  Från SSAB:s sida ser man den framtida och ”dyrare” tekniken som en konkurrensfördel trots OEM:s ständiga kostnads- och tidsjakt. Thomas Hörnfeldt är hållbarhetsansvarig på SSAB.

  – Om vi kunde tillverka fossilfritt stål med morgondagens process redan idag, så skulle vi vara 20 – 30 procent dyrare, men vi räknar med att den skillnaden kommer att vara betydligt mindre i framtiden, med stigande miljöavgifter. Dessutom skulle prisökningen till konsument vara betydligt färre procent i ett färdigt fordon, och vi ser en tydligt betalningsvilja för miljösmarta lösningar, både hos konsumenter och företag, säger Thomas Hörnfeldt inför sin medverkan på Stora Leverantörsdag 25 oktober.

  Komplett program för Stora Leverantörsdagen och den inledande seminariedagen, 24 oktober, finns här – uppge att ni är press i er anmälan: http://www.fkg.se/aktivitet/sld2018/

  För ytterligare information, kontakta Fredrik Sidahl, 0706-80 59 53