Press

 • Per-Ewe Wendel omvald som ordförande för FKG

 • Per-Ewe Wendel, 67, har för femte gången omvalts som ordförande för leverantörsorganisationen FKG, Fordonskomponentgruppen.
  Valet av Wendel var enhälligt på branschorganisationens ordinarie föreningsstämma 18 april och i anslutning till FKG:s årligt återkommande ”Automotive Strategy Seminar 2018”.

  – Jag är naturligtvis glad över omvalet och inte minst stolt över att få leda en så progressiv branschorganisation som FKG. En organisation som både är en mötesplats och en röst i det offentliga samtalet åt en industrisektor med 70 000 anställda och en årlig omsättning på 160 miljarder kronor enbart i Sverige, säger Per-Wendel med anledning av omvalet.

  FKG kan se tillbaka på ännu ett intensivt verksamhetsår. Under 2017 var, inte helt oväntat, Stora Leverantörsdagen i Göteborg och det årliga strategiseminariet i Stockholm två höjdpunkter. Även FKG:s kvinnliga nätverk ”Kvinnan i leverantörsindustrin” har under året växt både i betydelse och som mötesplats. Vidare har FKG genomfört ett antal arrangemang med inriktning på dels internationalisering (export och import), dels forskning och utveckling genom deltagande i det strategiska fordonsforskningsprogrammet FFI.

  Under FKG:s vd:s, Fredrik Sidahl, ledning har FKG blivit en tung lobbyorganisation och frekvent röst i det offentliga samtalet. Under 2017 togs frågan om betalningstider i näringslivet i mål. I nästan 10 år har FKG varit pådrivande i frågan. Vidare har regelbundna kontakter med näringsdepartementet förekommit. FKG:s övergripande mål är att Sverige ska få en nationellt sammanhållen fordonsindustriell strategi med körriktningen inställd på 2045.

  – Därför försöker vi få våra politiker att tala mer om de näringspolitiska frågorna inför valet. Vi ber dem att lyssna till den tyska kanslern, Angela Merkel, när hon klargör sambanden mellan ekonomisk tillväxt – en stark industri – och välfärd, berättar Per-Ewe Wendel.

  Styrelsen för FKG består av:
  Per-Ewe Wendel, tidigare vd och koncernchef Plastal Industrier, ordförande
  Ledamöter är:
  Christina Holgerson, VBG Group
  Hans Sjöström, SKF
  Ann-Christin Paul, PP Polymer
  Linda Nyqvist-Evenrud, Kongsberg
  Birgitta Öjmertz, Swerea IVF
  Cecilia Schülen, HRM EDAG Engineering
  Mats Bohman, Autoliv Sverige
  Stefan Ottosson, NordiQ Group
  Fredrik Sidahl, vd FKG
  Adjungerad är:
  Esko Hakamäki, SSAB Europé

  För ytterligare information, kontakta Per-Ewe Wendel 0706-34 67 63 eller Fredrik Sidahl, vd FKG, 0706-80 59