Press

 • Leverantörsindustrin välkomnar tvingande EU-förordning om betaltider

 • Branschorganisationen för fordonsindustrins leverantörer, FKG, ställer sig positivt till EU-kommissionens förslag till en ny EU-förordning för betaltider i näringslivet. Bland annat lagstiftar förordning att betaltiden är 30 dagar för betalningar från storföretag till SME-företag.

  ”Vi är starkt positiva till detta förslag av ny EU-förordning som stärker SME-företagens innovationskraft samtidigt som vi får ett sunt och långsiktigt hållbart affärsklimat i en tid av omställning för europeisk fordonsindustri”, förklarar Peter Bryntesson, vd för FKG, och fortsätter:

  ”I snart 15 år har vi försökt bekämpa fordonstillverkarnas ensidigt dikterade affärsvillkor, missbruk av dominerande ställning men det har varit svårt att få acceptans. De har skrivit på frivilliga uppförandekoder men sedan valt att inte leva upp till dem – de har sysslat med policy-wash!”

  Frågan om missbruk av betaltider inom fordonsindustrin synliggjordes i svallvågorna efter finans- och fordonskrisen 2009-2010. Då visades det sig att svenska leverantörsföretag fick vänta minst 60 och upp till 120 dagar på att få betalt av de svenska fordonstillverkarna.

  En smitta som kan härledas till fransk lagstiftning för att stötta franska fordonstillverkare vid lågkonjunktur några år tidigare.

  ”Det som temporärt gjordes i Frankrike kom att bli ett permanent tillstånd i Sverige”, säger Peter Bryntesson.

  Så sent som i somras lyftes de generella problemen med sena betalningar vid handelstransaktioner inom framför allt tillverknings- och byggindustri fram i en rapport beställd av EU-kommissionen.

  ”Förmodligen har den bidragit till att skynda på arbetet med den nya EU-förordningen”, säger Peter Bryntesson.

  Inledningsvis agerade FKG ensamt, sedermera tillkom arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening, Sinf. Därefter har ytterligare företagarorganisationer anslutit sig till arbetet för att korta betaltider i näringslivet.

  Som en del av detta arbete bildades 2018 ”Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet”, och sedan i fjol råder det rapporteringsplikt av storföretagens betaltider till SME via Bolagsverket.

  ”Men nu, i och med EU-förordningen, kommer det en hård lagstiftning om 30 dagar som vi verkligen vill införs, alla kommer att tjäna på ett sundare och mer hållbart affärsklimat”, avslutar Peter Bryntesson.

  För ytterligare information, kontakta Peter Bryntesson, vd FKG, 0709-66 67 08 eller peter.bryntesson@fkg.se