Press

 • Kompetensomställning för Framtidens Fordonsindustri

 • På uppdrag av Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad och i samarbete med FKG – Fordonskomponentgruppen, har utbildningsföretaget Veldi kartlagt med olika intressenter fordonsindustrin kompetensbehov i den omställning som nu sker inom branschen.

  I en serie intervjuer, sammanställd i filmen Kompetensomställning för framtidens fordonsindustri, ger olika representanter från branschen såsom Volvo Cars, FKG – Fordonskomponentgruppen, olika underleverantörer samt professorer och forskare sin syn på branschen, på den omställning som sker mot bl.a. eldrivna-, autonoma- och nätverksuppkopplade fordon och vad det innebär för framtidens medarbetare och kravet på annan kompetens. Intervjuserien är tänkt att visa på den både snabba och stora förändring som nu sker inom fordonsindustrin.

  Vi har länge pratat om att omställningen kommer men det är så viktigt att inse att omställningen är NU. Och rejält accelererad av pandemin som har fått konsumenten att få högre krav på en hållbar mobilitet. Leverantörsindustrin i Sverige utgörs av nästan 100 000 arbetstillfällen och för att företagen och därmed en stor del av Sverige AB ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga så krävs det att de anställda utvecklar sin kompetens men också att de håller den ständigt uppdaterad.” Fredrik Sidahl, FKG – Fordonskomponentgruppen.

  “Intervjuserien stärker bilden av en bransch i stor förändring och en förändring som går fort. Det kommer ställas stora krav på kompetensomställning för branschens aktörer, både vilka kunskaper som behövs i framtiden, i alla led från underleverantör till fordonstillverkare, men också hur och var man tillgodogör sig den kunskapen för att lyckas”, säger Jens Porsgaard, Veldi.

  Intervjuserien finns tillgänglig på www.veldikompetens.se samt på www.fkg.se från 4 november 2020.

  För mer information, kontakta:

  Jens Porsgaard

  070-797 35 83

  jens.porsgaard@strigogruppen.se

  och

  Anders Johansson

  Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

  031-368 30 03

  anders.per.johansson@arbvux.goteborg.se