Press

 • Industriellt hållbarhetsarbete belönas – AGES Industri tilldelas Stora Leverantörspriset 2022

 • Svensk fordonsindustris mest prestigefyllda utmärkelse, Stora Leverantörspriset, tilldelas tillverkaren av precisionskomponenter, AGES Industrier med verksamheter Halland och Småland.

  Det är företagets arbete med att ta metallindustrins hållbarhetsarbete till nya höjder samt generöst dela med sig av det till andra svenska leverantörer, som belönas av branschorganisationen FKG.

  AGES koncern-vd, Anders Magnusson, mottog på torsdagen priset på Stora Leverantörsdagen i Göteborg av FKG:s ordförande, Martin Lidén, assisterad av FKG:s vd, Peter Bryntesson.

  AGES vd, Anders Magnusson, är mycket stolt över att företaget tilldelats utmärkelsen för sitt inspirerande initiativ med beräkning av CO2 samt generellt arbete med hållbarhet.

  ”Allt började innan pandemin. Vi funderade på vad vi kunde göra för att särskilja oss från andra leverantörsföretag. I vår analys framträdde CO2 och hållbarhet, bara att vi befinner oss i Sverige där vi arbetar med återvunnet aluminium- och stålskrot samt har massor av grön energi, är en fördel. Vi tog detta till FKG, och där tog allt fart, gav resultat”, berättar Anders Magnusson.

  Inom FKG:s medlemsnätverk har AGES delat med sig av sitt arbete och erfarenheter via seminarier. Ett arbete som sedan sommaren accelererat tack vare projektstöd förmedlat via Tillväxtverket till den projektgrupp som branschorganisationen FKG bildat.

  ”Det som vi gjort är inte bara bra för AGES och svensk leverantörsindustri, utan bra för AB Sverige”, summerar Anders Magnusson.

  FKG:s ordförande, Martin Lidén, framhöll vilken långsiktig konkurrensfördel AGES initiativ är.

  ”AGES sporrar inte bara andra företag, tack vare utvecklingsprojektet inom ramen för och resultatet av det kommer svensk leverantörsindustris konkurrenskraft att stärkas. Nu är det upp till beställarna att även ta sitt ansvar, göra sina inköp hos leverantörer som driver ett aktivt hållbarhetsarbete”, säger han.

  FKG:s motivering lyder: ”Hållbarhet och att värna om klimatet är en av nutidens viktigaste egenskaper, inte bara inom fordonsindustrin utan för alla, överallt. Här är AGES Industri AB en ledstjärna som med stor entusiasm, vilja och drivkraft har visat att ingenting är omöjligt. AGES har visat att man som komponentleverantör för stål och aluminium kraftigt kan få ned sitt CO2 avtryck på bara några år. Detta är en konkurrensfördel som AGES också villigt delar med sig av, i sitt aktiva arbete med att sprida kunskapen om hur man som SME-bolag i vår industri kan göra samma resa. Att vara en av Sveriges ledande inom hållbarhetsarbete och samtidigt aktivt arbeta för att Sverige AB ska gå i samma fotspår, är en förebild som belönas med Stora Leverantörspriset”.