Press

 • Hållbarhet ska ge svensk fordonsindustri konkurrensfördelar

 • Den gröna omställningen i leverantörsledet accelererar, mycket med fokus på CO2-reduktion för att uppnå målet att rädda planeten. Detta är något som Fordonskomponentgruppen, FKG, tillsammans med RISE, AFRY, EDAG, Greengoat, MITC och SuPr vill göra till en svensk USP (Unique Selling Point).

  ”I Sverige har vi alltid varit duktiga på hållbarhet men inte använt detta som en konkurrensfördel. Nu när världen skriker efter gröna och cirkulära lösningar för framtiden är det rätt läge att utnyttja denna förmåga för att stärka de svenska leverantörernas position”, säger Gabriella Virdarson, projektledare, på leverantörsorganisationen FKG.

  I höstas kom möjligheten att söka stöd från Tillväxtverket för projekt fokuserade på grön omställning, vilket ledde till att FKG tillsammans med samverkansparterna formade en projektidé och skickade in en ansökan. Ansökan beviljades vilket innebär att FKG nu har drygt 2,3 miljoner kronor för att kunna arbeta med projektet “Konkurrenskraftig Hållbarhet för SME:s”.

  ”Hållbarhet är något som svensk industri alltid har varit duktiga på, det är något som vi har i vårt DNA. Varför då inte ta vara på det och göra det till vår USP?” säger Gabriella Virdarson och fortsätter:

  ”I och med att såväl industrin som samhället i stort är i transformation från fossila råvaror mot en ökad elektrifiering och nya cirkulära materialflöden så vill vi utnyttja de affärsmöjligheter som följer av kundernas ökade fokus på hållbara produkter och nya affärssystem. Genom projektet kan vi utveckla Sveriges underleverantörer och göra dem attraktiva och mer konkurrenskraftiga både på nationell, och på global nivå”.

  Målet är att ta fram en enkel, verifierbar och accepterad miljödeklaration för komponenter, ett dokument som tydligt visar vilken miljöpåverkan en komponent har haft under tillverkningen. Denna information kan sedan ligga till grund för en klimatdeklaration av en komplett produkt, t ex ett fordon.

  ”På detta sätt vill vi synliggöra för OEM att komponenter från svenska underleverantörer, med verifierat låg miljöbelastning, bidrar till att minska den totala klimatpåverkan från deras produkt.
  En logisk slutsats av detta är då också att klimatsmarta komponenter från svenska leverantörer skall värderas betydligt högre än importerade komponenter med hög miljöbelastning, fortsätter Gabriella Virdarson.

  ”Vi ser att slutkunderna börjar efterfråga miljövarudeklarationer på allt fler produkter för att bland annat kunna bedöma koldioxidavtrycket. Tanken är att projektet ska hjälpa underleverantörerna att visa att deras avtryck är lägre än konkurrenter i andra länder, men också att förstå hur de ska arbeta systematiskt för att sänka sina utsläpp ytterligare,” säger Åsa Backman, vd på Greengoat.

  Ett lägre klimatavtryck är, och kommer fortsätta bli, allt viktigare ur konkurrenssynpunkt, vilket är anledningen till att underleverantörerna behöver lära sig mer om hur de dels kan sänka sina avtryck, dels skall deklarera produktens miljöpåverkan. Här kommer teknikkonsulterna AFRY, EDAG och Greengoat in.

  Detta kommer arbetas med detta utifrån en dialog med OEM. Hur kommer deras krav på hållbara komponenter utvecklas framöver och hur vill man att komponenternas miljöpåverkan skall deklareras och verifieras. Dessutom är det viktigt att den deklaration som vi skall utveckla i projektet stödjer sig på en validerad metod och internationella standarder eftersom deklarationen måste kunna användas globalt. Resultaten måste vid behov klara en tredjepartsverfiering – alla data måste stämma för att inte riskera trovärdigheten, vare sig hos underleverantören eller produktägaren.

  Hon förtydligar att det konkreta målet med projektet är att svenska underleverantörer i allmänhet och leverantörer till fordonsindustrin i synnerhet, ska utveckla sin interna förmåga att systematiskt samla in, sammanställa och redovisa data om sina komponenters miljöprestanda. Deklarationen skall uppfylla kundkraven, baseras på validerade metoder och ta hänsyn till vedertagna standarder. Ett annat viktigt mål är att utveckla, testa och validera de metoder, verktyg och utbildningar som krävs för att företagen på egen hand ska kunna leverera efterfrågade deklarationer.

  Projektets resultat kommer att sammanställas och tillgängliggöras via en digital plattform dit SME-företag och övriga kan vända sig för att få information om klimatdeklarationer och hänvisningar till det nätverk av experter och konsulter som etablerats inom projektet i syfte att kunna stötta företagen i det fortsatta klimatarbetet, exempelvis beträffande utbildning, implementering och tredjepartscertifiering.

  Projektet är beviljat ett stöd från Tillväxtverket ur den Europeiska Regionala utvecklingsfonden och projektet kommer pågå under perioden 220101 – 231031.

  ”Med tanke på hur fort allt går just nu så hoppas vi dock på att kunna vara klara tidigare än ovan utnämnd sluttid” avslutar Conny Gustavsson, forsknings- och affärsutvecklare på RISE.