Press

 • Främja och utveckla svensk hightechindustri för framtida tillväxt!

 • Pressinformation från FKG – Fordonskomponentgruppen:
  Främja och utveckla svensk hightechindustri för framtida tillväxt!

  Upp med näringspolitiken på agendan inför valet. Utan rätt förutsättningar kan inte det svenska näringslivet konkurrera på den globala marknaden. Med en aktiv näringslivspolitik främjas tillväxt och därmed framtida skatteintäkter för att bland annat finansiera välfärden.

  För att värna och utveckla hightechsektorer som transportmedel/försvar, IT/telekom och life science/läkemedel krävs nationella strategier som driver på innovation som skapar tillväxt. Tanken om ett ”superdepartement” bör åter komma upp på agendan för dem som ska bilda regering efter 9 september.
  Det menar branschorganisationen för den svenska leverantörsindustrin, FKG – Fordonskomponentgruppen, som åter ställt sig överst på barrikaderna för industrin inför valet. Enbart i Sverige har leverantörsföretagen cirka 75 000 anställda och omsätter cirka 160 miljarder kronor.

  – Trots tal om valspurt känns det som om valdebatten alltjämt är på semester, trots att vi har många utmaningar att diskutera. En är hur vi fortsatt har ett konkurrenskraftigt näringsliv som genom ekonomisk tillväxt kan skapa sköna skattekronor för att finansiera vårt gemensamma välfärdsbygge. Utan en konkurrenskraftig industrisektor är det svårt att diskutera och ge löften kring välfärden, menar företrädare för FKG i ett debattinlägg i Nyteknik:

  https://www.nyteknik.se/opinion/gor-som-merkel-satsa-pa-superdepartement-for-industrin-6925901

  Det är Fredrik Sidahl och Per-Ewe Wendel, FKG:s vd respektive styrelseordförande, som har undertecknat inlägget i vilket de efterlyser både sak- och idépolitisk debatt kring vilka förutsättningar som krävs för att behålla och utveckla industrins konkurrenskraft i framtiden.

  – Fokusera på och förstå industrin! Winston Churchill beskrev att bland vissa politiska ideologier betraktas näringslivet som en farlig tiger, medan bland andra ses det som en mjölkko. Detta när näringslivet är arbetshästen som drar samhällsekonomin framåt. Idag är det vår exportindustri, med fordonsindustrin som lokomotivet längst fram som drar den hela den svenska ekonomin, sysselsätter, skapar skatteintäkter, driver på innovation och så vidare, säger Fredrik Sidahl och refererar även till Tysklands kansler, Angela Merkel, som på CDU:s vårkonvent påpekade att det går inte att diskutera välfärdsfrågor utan att ha diskutera näringspolitik först.

  Enligt vår mening, skriver FKG i samband med att de lovordar sittande regeringens initiativ inom handel/internationalisering, innovation, nyindustrialisering med mera, ska näringsministern vara den allra viktigaste ministern, och hen ska vara omgärdad av en stark stab av ytterligare ministrar – kanske ett nytt ”superdepartement” för att skapa framtida konkurrenskraft?

  ”FKG:s mål, som baseras på vår ”Nollvision för förlorade industrijobb”, är att det inrättas nationella strategier för strategiskt viktiga och innovationsdrivande, förädlande och högteknologiska industrisektorer som transportmedel och försvar, IT och telekom samt läkemedel och life science. Kring dessa ska akademi, myndigheter och näringsliv samverka och inte minst samarbeta genom en ett council, kansli. De ska inte vara politiskt ledda utan ledas av personer som engageras utifrån näringslivsmeriter. I sig är det inget nytt krav från FKG:s sida, eftersom vi vill se en nationell fordonsstrategi, Automotive 2045, för att kunna ställa om fordonsindustrin till hållbar mobilitet och hållbara transportsystem.

  Vidare vill FKG se att frågor rörande skatt, utbildning, kompetenstillförsel, utveckling, ”skills”, riskkapital, SME-företag samt frihandel läggs i samma hatt.
  Frågorna bör också rymmas på ett ministerium – tidigare föreslagna superdepartement – bemannat med en närings- och innovationsminister, en industriminister, en arbetsmarknads- och kompetensminister samt en handelsminister. De beredande riksdagsutskottens strukturer eller uppdrag bör även ses över. Allt för att trygga en framtida och hållbar tillväxt genom ett konkurrenskraftigt näringsliv.”

  För ytterligare information, kontakta Fredrik Sidahl, 0706-80 59 53 eller fredrik.sidahl@fkg.se

  Med vänliga hälsningar

  Göran Björklund
  PR & Public Affairs, Partner

  Newsroom AB
  Mässans gata 8, SE-412 51 Göteborg
  +46(0)31-712 40 06, +46(0)705-28 17 51
  www.newsroom.se

  Newsroom är en kommunikationsbyrå som arbetar med intern och extern kommunikation. Vi verkar inom fyra områden: rådgivning, PR, trycksaker och digitala medier. Vi är medlemmar i branschorganisationerna Precis och Swedish Content Agencies.

  Vill du veta mer om oss? Här är en kort filmpresentation om vår verksamhet.