Press

 • Fordonsindustrin presenterar ”kravlista” för konkurrenskraft

 • Pressinformation från FKG – Fordonskomponentgruppen

  Vår kurs ligger fast. Vi vill se tydliga satsningar på svensk high tech-industri för att stärka dess globala konkurrenskraft. Därför presenterar branschorganisationen FKG – Fordonskomponentgruppen en ”kravlista” till framtida regeringsbildare och budgetläggande riksdagsmajoriteter i ett debattinlägg publicerat på GP Debatt.

  Kravlistan är kopplad till tidigare krav på en uttalad industriminister, nationella strategier för strategiska industrisektorer, däribland fordon som FKG företräder, samt FKG:s och Sinf:s, Svensk Industriförenings, gemensamt antagna ”Nollvision för förlorade industrijobb”.

   – Vad riksdagspartierna inte alltid tänker på är att det allra viktigaste för att skapa skatteintäkter som finansierar det gemensamma välfärdsbygget – bolagsskatt, moms, inkomst- och kapitalskatt med mera – är att vi har en privat industri- och tjänstesektor med hög förädlingsgrad. Där en insatt krona förädlas till tio, inleder FKG:s vd, Fredrik Sidahl, som tillsammans med leverantörsorganisations ordförande, Per-Ewe Wendel undertecknat inlägget.

  – Vi vill se en större svensk proaktivitet. Det gäller att smida medan järnet är varmt, rusta oss, och det finns stora och små frågor att ta i tu med i både det korta och det långa perspektivet. Exempelvis tillverkningen av fordon och transportmedel. Det är globala sektorer där skatte- och kompetensfrågor – tillsammans med krav inom infrastruktur och solida frihandelsavtal – som är viktiga frågor och avgörande för företagens väl och ve, fortsätter Sidahl.

  FKG:s krav är att det inrättas nationella strategier för strategiskt viktiga och innovationsdrivande, förädlande och högteknologiska industrisektorer som transportmedel och försvar, IT och telekom samt läkemedel och life science. Kring dessa ska akademi, myndigheter och näringsliv samverka och inte minst samarbeta. De ska inte vara politiskt ledda utan ledas av personer som engageras utifrån näringslivsmeriter.

  – I sig är det inget nytt krav från FKG:s sida, eftersom vi vill se en nationell fordonsstrategi, Automotive 2045, för att kunna ställa om fordonsindustrin till hållbar mobilitet och hållbara transportsystem, säger Fredrik Sidahl.

  Vidare vill FKG se att frågor rörande skatt, utbildning, kompetenstillförsel, forskning och utveckling, ”skills”, riskkapital, SME-företag samt frihandel läggs i samma hatt.

  Frågorna bör också rymmas på ett ministerium – tidigare föreslagna superdepartement – bemannat med en närings- och innovationsminister, en industriminister, en arbetsmarknads- och kompetensminister samt en handelsminister. De beredande riksdagsutskottens strukturer eller uppdrag bör även ses över.

   – Vi kräver detta utifrån pragmatiska insikter om verkligheten i nuläget för att kunna trygga en framtida och hållbar tillväxt genom ett konkurrenskraftigt näringsliv, avslutar Fredrik Sidahl.

  Debattinlägget i GP.

  För ytterligare information, kontakta Fredrik Sidahl, vd FKG – Fordonskomponentgruppen, som är branschorganisation för fordonsindustrins ca 1000 svenska företag med 70 000 anställda och 160 miljarder SEK i omsättning i enbart Sverige. Fredrik nås enklast på 0706-80 59 53.