Press

 • FKS:s Vägvisaren visar på avmattning och omställning bland fordonsindustrins leverantörer

 • Förväntningarna på framtiden sett till efterfrågan dämpas samtidigt som de svenska leverantörerna till fordonsindustrin både förstått och gått in i den gröna omställningen. Så kan man i grova drag sammanfatta branschenkäten Vägvisaren för hösten 2023 från branschorganisationen FKG, tidigare Fordonskomponentgruppen.

  FKG:s vd, Peter Bryntesson, presenterade och kommenterade Vägvisaren på underleverantörsmässan Elmia Subcontractor i Jönköping.

  Utifrån enkätsvaren har FKG dragit tre tydliga slutsatser sett till branschutvecklingen hösten 2023.

  ”För det första blir tjänsteföretagen fler, för det andra har allt färre företag automotive som huvudaffär och för det tredje deltar allt fler företag i omställningen sett till nya produkter och tjänster”, sammanfattar Peter Bryntesson enkätutfallet.

  En tydlig trend är att de i huvudsak tjänsteproducerande företagen blir fler, det är en trend som är logisk om man ser till hur den svenska automotivesektorn utvecklas hösten 2023.

  Att beroendet av leveranser till automotivesektorn minskar finns det flera förklaringar till, enligt Peter. En är att leverantörer till fordonsindustrin besitter hög produktionsförmåga, vilket attraherar andra branscher sett till leverantörsnät. En annan är segmentets lönsamhet, men också affärsvillkor.

  ”Man får både bättre affärsvillkor, bättre och snabbare betalt inom segment utanför automotive. Detta bör fordonstillverkarna beakta om de vill se långsiktigt på sina leverantörer”, säger Peter Bryntesson.

  Vidare framhåller han att den industriella förmågan ökat utifrån den pågående omställningen.

  ”Fler leverantörer vet om att deras produktportföljer kommer att förändras samtidigt som de också agerar, driver egen produktutveckling”, säger han.

  Slutligen tror han att den svenska leverantörsindustrins hållbarhetsarbete ligger i framkant, i vissa fall före vad som fordonstillverkarna efterfrågar.

  ”Här handlar det om att även OEM:s inköpare måste ställa om. Högre upp i ledningen har man planer och policys, men som ännu inte riktigt snappats upp nere i inköpsorganisationen som alltjämt räknar kronor och ören framför samlat CO2-avtryck”, avslutar Peter Bryntesson.

  Nyligen har FKG tillsammans med samarbetspartners och medlemsföretag avslutat projektet Konkurrenskraftig Hållbarhet för SME:s. Ett hållbarhetsprojekt där man har tagit fram en metod för att beräkna klimatavtryck hos komponenter. Även detta projekt presenterades av FKG på Elmia Subcontractor under tisdagen.

  Peter Bryntesson, vd FKG, nås på 0709-66 67 08

  Eventuella frågor besvaras av Gabriella Virdarson, 0730-59 43 58 eller gabriella.virdarson@fkg.se