Nyheter från FKG

 • 31 mars, 2021
 • Pragmatism präglar industrins syn på EU:s Green deal

 • I samband med fjolårets kick-start av automotiveindustrin lade den europeiska leverantörsorganisationen CLEPA fram ett prokativt positioneringsdokument rörande EU:s Green deal-strategi med målet ett klimatneutralt EU 2050. 

  I sin ”gröna giv” ställer EU mycket höga krav på fordonsindustrin, vilka bemöts av CLEPA som i sitt positioneringsdokument beskriver en mer realistisk och framkomlig väg.  I juni ska EU-kommissionen genomföra en översyn av sin strategi, men redan har kritik riktats mot handlingsplanens tidsramar.

  Sammantaget handlar det om automotivesektorns del av arbetet med ett långsiktigt hållbart, klimatneutralt, mobilitets- och transportsystem. Fokus ligger, underförstått, på att skapa rätt förutsättningar utifrån industrins förmåga för att bygga framtida konkurrenskraft, stimulera ekonomisk och välståndsbyggande tillväxt samt långsiktig hållbarhet.

  Dokumentet har tre huvudståndpunkter, branschkrav på beslutsfattarna:

  • Behovet av storskalig laddinfrakstruktur för att klara omställningen.
  • Vägen till klimatneutralitet ska vara teknikdriven och inte politisk styrd genom tvingande regelverk och förbud.
  • Det ska finnas en koppling mellan CO2-mål för fordon och incitament till investeringar i icke-fossila bränslen för att uppnå klimatneutralitet.

  Man kan säga att CLEPA:s ställningstagande som aktiv part i EU:s Green deal bygger på pragmatism, ett win-win-förhållande mellan klimat och jobb, och att man delar Green deals både vision och målbild.

  Här finns en liten film om EU:s Green deal.