Nyheter från FKG

 • 27 april, 2021
 • Per-Ewe Wendel omvald som FKG-ordförande

 • För nionde gången har Per-Ewe Wendel valts som ordförande för Fordonskomponentgruppen. Valet skedde på den ordinarie föreningsstämman, på Teams, 14 april.

  Ett nyval gjordes på denna stämma. Det är Boel Wadman, RISE som ersätter Birgitta Öjmertz, RISE.

  Detta innebär att FKG:s styrelse numer har följande sammansättning:

  Per-Ewe Wendel, ordförande

  Christina Holgersson, VBG, vice ordförande

  Stefan Ottosson, Nordiq Group

  Cecilia Schülén, EDAG

  Linda Nyquist-Evenrud, Kongsberg Automotive

  Johan Gente, SKF

  Mats Bohman, Veoneer

  Boel Wadman, RISE

  Inga motioner hade inkommit, däremot lyfte Bultens Anders Nyström frågan om proaktiva insatser från FKG:s sida för att kunna lindra konsekvenserna vid nästa kris. Detta genom bland annat branschöverskridande tillverkning, enligt förslaget från Anders Nyström. FKG:s kansli kommer att beakta förslaget i det framtida arbetet.