Nyheter från FKG

 • Pacta sunt servanda – avtal ska hållas!

 • Det är tvärnit och full maskin bakåt inom hela fordonsindustrins värdekedja. Särskilt utsatta är leverantörerna, där många SME-företag pressas extra hårt av köparens dominerande ställning.

  Med kort varsel har bland annat uppdrag åt IT- och teknikkonsultföretag ensidigt sagts upp.

  På motsvarande vis har skrivelser gått ut till leverantörer om att leveranser inte tas emot och att några utbetalningar inte kommer att ske. I detta fall hänvisas till force majeure på grund av komponentbrist samt störningar i leverans- och logistikkedjan.

  Frågan är om fordonsbranschen är på väg in i ett tillstånd där varken ingångna avtal eller ens affärsmässig etik och moral inte tycks gälla längre.

  – Från ett avtalsrättsligt perspektiv så finns det aldrig något ”juridiskt undantagstillstånd”, utan alla lagar och regler fortsätter så klart att gälla även i tider som dessa, förklarar Johan Hallén, advokat och specialist i avtalsrätt på FKG-partnern Setterwalls Advokatbyrå.

  Han konstaterar att force majeure inte är en trollformel som gör att man slipper fullgöra sina avtalade skyldigheter som känns jobbiga, utan det är bara det som är omöjligt som man kan slippa från.

  Kan man då slippa betala förfallna skulder på grund av force majeure?

  – Ja, om exempelvis banksystemet är nedstängt eller om hela ekonomiavdelningen sitter i karantän och det därför är omöjligt att genomföra betalningar. Om det är möjligt att genomföra betalningar, så är det inte force majeure. Det innebär att om man då inte betalar enligt avtalet, så är det avtalsbrott som man ansvarar för i enlighet med villkoren i avtalet, svarar Johan Hallén.

  Att viruset är känt sedan en tid tillbaka spelar mindre roll, menar Johan. Vad som normalt är avgörande är om hindret (det vill säga Covid-19) var känt när avtalet ingicks.

  – Så om nya avtal ska ingås nu så bör man vara extra noga med att faktiskt reglera hur effekterna, kända och okända, av Covid-19 ska hanteras, avslutar Johan Hallén.