Nyheter från FKG

 • 16 augusti, 2019
 • Orio fokuserar på Saab Original

 • Orio AB, fram till 2012 Saab Parts, redovisar för andra kvartalet 2019 ett rörelseresultat på -4 MSEK (4). Efter en mindre lyckad satsning på reservdelsdistribution åt andra märken, fokuserar bolaget åter endast på Saab Original, en marknad som minskar linjärt med att Saab-beståndet går ner.

  I en kommuniké skriver Orio att nettoomsättningen uppgick till 134 MSEK (165), en minskning med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

  För perioden januari – juni 2019 var nettoomsättningen 262 MSEK (319), en minskning med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12 MSEK (3).

  – Efter en strukturerad avveckling av satsningen på reservdelar till andra bilmärken är nu fokus åter på Saab Original. Trots en utmanande avveckling bibehölls en god bruttomarginal inom affärsområdet Parts under det andra kvartalet 2019. Nedgången i nettoomsättningen i övrigt följer tidigare trend för Saab-försäljningen, säger Gustaf Ljunggren, nytillträdd vd för Orio AB och på bilden.

  • Vidare skriver Orio att affärsområdet ”logistics” under andra kvartalet 2019 fortsatt kommer att fokusera på uppbyggnad av affärsområdet efter den omfattande omstruktureringen efter uppsägningen av Opel-kontraktet. Nya kundkontrakt har tecknats, befintliga kunders affärer har kunnat utvecklas och ”pipelinen” med potentiella kunder växer stadigt.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 13 MSEK och soliditeten per den 30 juni 2019 var 72 procent.