Nyheter från FKG

 • 04 november, 2020
 • Omställning i fokus när Europa startar om

 • Energimyndighetens konferens Energirelaterade transportforskning blev i år helt digital. Det hindrade inte att intresset var stort.

  – Vi hade ungefär 300 anmälda vilket är ungefär lika många som vanligt, säger Peter Engdahl, chef för enheten Hållbar transport på Energimyndigheten.

  Under dagen blev det bland annat föredrag om hur coronakrisen inverkat på resandet och transporterna i Sverige. Enligt Peter Engdahl påverkades godstrafiken med lastbil och järnväg ganska lite.

  – Bilåkandet i övrigt gick till en början ner, men nu är det tillbaka på mer normala volymer igen. Delvis beror det nog på att bilen har tagit andelar från kollektivtrafiken.

  Hur har det gått för kollektivtrafiken?

  – Från mars till juli var det en rejäl minskning. I augusti var den tillbaka på ungefär samma nivå som 2019, men efter det har smittspridningen börjat öka igen och det kommer sannolikt att påverka.

  Störst påverkan har det dock varit inom flygresandet.

  – Där har man tappat runt 60-70 procent jämfört med samma tid förra året.

  Ett panelsamtal under konferensen handlade om vad vi kan förvänta oss efter krisen. Peter Engdahl säger att ett av scenarierna är att personbilsåkandet behåller sin ökning gentemot kollektivtrafiken, vilket i så fall motverkar den omställning som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål.

  – Samtidigt har vi blivit bättre på att jobba och ha möten på distans, och att över huvud taget sköta ärenden digitalt nu under krisen. Många företag har också sett möjligheter att dra ner på både lokaler och tjänsteresande. En del av det här kommer sannolikt vara bestående effekter.

  Har covid-19 satt fart på utvecklingen mot fossilfrihet?

  – Vi ser att EU:s Recovery Fund för omstart efter krisen delvis kommer att handla om grön omställning. Men klimatmålen är så pass ambitiösa i sig, att de  övertrumfar corona-effekten.

  Har du någon tanke kring hur leverantörsindustrin ska klara skiftet till nya drivlinor?

  – Jag tror att man ska se positivt på det. Det kommer att satsas stora pengar på att hitta nya lösningar och där finns det mycket potential för skickliga underleverantörer.

   

  Fakta – Energirelaterad transportforskning

  Konferensen har tidigare hetat Energirelaterad fordonsforskning, men bytte i år namn till Energirelaterad transportforskning. Normalt brukar den arrangeras var 18:e månad på Clarion Post Hotel i Göteborg, ett tvådagarsevenemang där det förutom olika föredrag och diskussioner även funnits tillfälle att mingla och bygga nätverk. Den här gången blev det nedbantat till en dag och helt digitalt. Moderator var Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet. Bland dem som  framträdde fanns bland andra Ylva Saarinen, Policy in Practice, Anna Wallsten, VTI och Lars Hultkrantz, Örebro Universitet.