Nyheter från FKG

 • 02 mars, 2022
 • Omställning av nordisk automotive – en fördel för KUKA

 • NATIVE FRÅN KUKA NORDIC:

  För KUKA är den pågående omställningen inom fordonsindustrin en utveckling som spelar dem i händerna. Det tyska automationsföretaget har en lång erfarenhet inom europeisk fordonsindustri och med systemlösningar som matchar elektromobilitetens produktionstekniska utmaningar.
  Dessutom har de byggt upp ett nordiskt TechCenter.
  – Vi har den kompetens som behövs inom KUKA, säger Peter Ljungberg, Global Key Account Manager för Automotive på KUKA Nordic.

  Företaget behärskar hela kedjan inom den processteknik som elektrifieringen kräver. Redan i ett tidigt skede av produktutveckling kan KUKA Nordic bistå med kunskaper.
  – Det är vår ambition att vara med högt upp i värdekedjan, och vi hjälper också gärna till med prototyp-utveckling och tillverkning, säger Peter Ljungberg.
  Bolaget har de senaste åren sett hur intresset på den nordiska marknaden ökat. En bakomliggande faktor är den accelererande elektrifieringen av Automotive-industrin, ett segment där KUKA har mycket kompetens, och dessutom en sektor där Norden ligger i framkant.
  Företaget har en rad beprövade processlösningar för saker som batteritillverkning, framställning av lättviktskarosser, tillverkning av komponenter med mera.
  – Bland annat har vi lång erfarenhet av att bygga applikationer för friktionssvetsning, en teknik som är efterfrågad inom batteritillverkning. Vi har levererat olika lösningar till flera batterifabriker och har ett antal ytterligare förfrågningar från det segmentet.

  Växande marknad för KUKA i Sverige
  Med mer än en hundraårig erfarenhet från tysk industri allmänhet, och dess fordonsindustri i synnerhet, är KUKA idag en global leverantör av automation.
  – I dag växer vi i Norden. Både 2020 och 2021 har gått mycket bra, säger Peter Ljungberg.
  Den tilltagande automatiseringen inom industrin ökar efterfrågan på deras produkter. Robotiseringen har även fått dragkraft av den sårbarhet som tillverkande företag upplevde när leveranskedjorna från Asien slutade fungerade under pandemins inledningsskede. Det fick många att börja tänka i termer av att ta hem produktionen till Europa.
  – För att det ska vara lönsamt är automatiseringen avgörande, säger Peter Ljungberg.
  Med sitt nordiska TechCenter, med centrum i Göteborg, kan KUKA stötta sina kunder på ett genomgripande sätt. Företaget har en omfattande kompetens när det gäller tillverkningsprocesserna för elektromobilitet.

  Mer än robotar
  Enligt Peter Ljungberg har KUKA en avgörande styrka på marknaden. Företaget säljer inte bara robotar, utan kan leverera hela system och går gärna in redan i en utvecklingsprocess hos kunderna. De har också konkurrenskraftiga mjukvaror och egna, attraktiva lösningar. Ett exempel är mjukvara för Virtual Commissioning som effektivt förenklar planeringsskedet för nya applikationer inom automatisering.
  – Vår lokala närvaro med kompetens på plats är uppskattad. Behövs det kan vi även bidra med experter från huvudkontoret i Tyskland, vi har en organisation med stark global närvaro.
  När det gäller fordonsindustrin i allmänhet menar han att den är inne i en mycket snabb utvecklingsprocess. Inte minst syns det i Sverige där kunderna satsar på både batterifabriker och nya gjuterier. De svenska tillverkarna av fordon satsar stort på elektromobilitet, och utvecklingen i Sverige och övriga Norden ger eko utomlands.
  – När jag talar med mina kolleger i Tyskland säger de att ”Nordic rocks”. Jag kan bara hålla med, säger Peter Ljungberg.

  Lösningar paketerade i kompetens
  Nu ser KUKA Nordic hur industrin i den här delen av världen upptäcker deras styrkor när det gäller att leverera system och helhetslösningar, paketerade i kompetens, service och närhet till kunden.
  – Vi har ett flertal förfrågningar både från ledande OEM:er och viktiga underleverantörer. Vår marknadsposition har stärkts betydligt, och det som händer inom batteritillverkningen stärker oss ytterligare, säger Peter Ljungberg.