Nyheter från FKG

 • 28 maj, 2020
 • Omsättningsstöd/Omställningsstöd

 • I måndagens enkätundersökning från FKG så svarade 7% att de inte visste vad omsättningsstöd (eller omställningsstöd) är för något. Det är otroligt väsentligt att alla vet vad omsättningsstöd är, stödet är det största som regeringen hittills har presenterat och det är pengar du får – inte pengar du behöver låna.

  Omsättningsstödet är på 39 miljarder kronor och har syftet att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Hur stor del av stödet ett företag har rätt till kommer bero hur stor del av ett företags omsättning som har fallit bort, med en variation mellan 22,5 och 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

  För att du som företag ska kunna ta del av stödet så måste du ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret, du måste också ha haft ett omsättningstapp på minst 30%. Detta tapp kommer beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Ditt företag/organisation måste ha F-skatt för att kunna bli beviljade stödet.

  Maxbeloppet föreslås vara på 150 miljoner kronor per företag och kommer betalas ut av Skatteverket, som har fått stora befogenheter gällande kontroller.

  Exempel på stödbelopp:

   

  Läs mer om stödet på Regeringens Hemsida.

   

  Foto: Riksdagen