Nyheter från FKG

 • 13 december, 2021
 • Ökad komplexitet att göra affärer i och med Kina 

 • Till följd av utländska sanktioner – framför allt från USA – som införts gentemot Kina, har landet vidtagit olika motverkande lagstiftningsåtgärder under 2021. Detta gör att det blir allt mer komplicerat att göra affärer i eller med Kina, konstaterar advokaten Junli Shu hos FKG-partnern Setterwalls.

  Den 10 juni 2021 trädde Anti Foreign Sanctions Law i kraft. Enligt lagen kan organisationer och individer – inklusive familjemedlemmar och vissa närstående bolag – som direkt eller indirekt genomför diskriminerande sanktioner gentemot kinesiska personer inkluderas i en antisanktionslista. Personer på listan riskerar nekas visum, utvisning, beslagtagande och frysning av tillgångar i Kina, samt förbud mot transaktioner med individer eller organisationer i Kina.

  Kina har även infört Cybersecurity Law, 1 juni 2017, Data Security Law, 1 Sep 2021, (DSL) och Personal Information Protection Law, 1 nov 2021, (PIPL) som tillsammans utgör det legala ramverket för dataskydd och datasäkerhet.

  PIPL och DSL

  Av PIPL följer att ett samtycke krävs från berörd person innan personuppgifter kan delas med annan eller överföras utanför Kina. PIPL kan tillämpas på behandling av personuppgifter från personer som befinner sig inom Kina, trots att behandlingen sker utanför Kina.

  DSL stadgar att personuppgiftsbehandling utanför Kina som skadar Kinas nationella säkerhet, allmänna intressen, eller medborgare eller organisationers legitima intressen ska utredas för ansvar. Lagen föreskriver även ett förbud mot att överföra data lagrad i Kina till utländska rättskipande eller verkställande myndigheter utan kinesiska myndigheters godkännande.

  Fordonskopplad data

  Dessa lagar kompletteras av branschspecifika regler, till exempel, Provisions on Management of Automative Data Security (Trial), 1 okt 2021. Enligt denna måste den som behandlar fordonsdata – det vill säga personuppgifter och ”viktig data” som förekommer i processen för fordonsdesign, produktion, försäljning, användning, drift och underhåll etc – lämna in en omfattande årlig rapport till kinesiska myndigheter.

  Höga sanktionsavgifter

  Vid överträdelse av lagarna riskerar man böter på upp till 10 MRMB eller 5 procent av förra årets omsättning, återkallelse av licens och anmärkning i Kinas Corporate Social Credit System.

  Företag som gör affärer i eller med Kina rekommenderas att se över sin verksamhet och vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva kraven i lagarna. Företag som gör affärer med både USA och Kina kan behöva välja sida om en omstrukturering av verksamheten inte är tillräcklig.

  Bild: Junli Shu, advokat på FKG-partnern Setterwalls.