Nyheter från FKG

 • 18 december, 2019
 • Nytt medlemserbjudande inom affärs- och immaterialrätt

 • FKG stärker upp sitt medlemserbjudande inom juridik ytterligare. Detta genom att ta fram ett erbjudande hos juristbyrån Fondia, en byrå med verksamheter i Norden och Baltikum. Erbjudandet innebär 30 minuters kostnadsfri första konsultation.

  Karin Broman och Nina Wittholt har båda lång erfarenhet som bolagsjurister inom automotivesektorn. Det innebär att det finns en stor bransch- och affärsförståelse hos dem samt specialistkunskaper inom immaterialrätt, IP, kopplat till automotive.

  — Inom IP har vi robust kompetens, men Fondia har även kompetens inom affärsjuridikens samtliga områden, inleder Karin Broman.

  – Många gånger är IP inte isolerad fråga som IP, utan utgör ofta en delmängd av en rad andra juridiska frågor, fortsätter hon.

  Det är frågor såsom samarbetsformer, avtal med kunder och leverantörer, avtal med akademien, men även frågor kopplat till företagets affärsstrategier, affärsmodeller och digitalisering.

  Karin exemplifierar detta med de legala frågorna kring, exempelvis, ett FFI-projekt respektive de juridiska konsekvenserna av AI, elektromobilitet och autonoma fordon.

  – Det är långt ifrån enkelt, det är stora frågeställningar. I ett FFI-projekt är många parter involverade, säger hon.

  Exempelvis är kanske inte alla anställda hos respektive part, data delas ofta eftersom dagens unga ingenjörer är vana vid att arbeta med ”open source”. Stora investeringar görs ofta i FoU-delen, men mycket resurser krävs även i industrialiseringsfasen, vilket gör frågor om äganderätt och nyttjanderätt centrala, menar hon.

  En annan utveckling som är intressant inom immaterialrätt är hur olika företag genom åren har släppt sina patent fria för alla att använda. Till exempel har Tesla släppt allt fritt, Volvo Cars öppnat upp sina säkerhetspatent och Toyota vill sprida bränslecellsteknologin.

  – Vilka överväganden har legat bakom dessa beslut? Har det varit en möjliggörare för att nå framgång med sin affärsstrategi? Är Karin Bromans frågeställning samtidigt som hon spår att flera parametrar kan ha betydelse vilket kan leda till att patent kan komma att spela ut sin roll.

  – Vem vill, har tid, att vänta ett-två år på att få svar på sin patentansökan? I takt med att livscykler för många produkter blir kortare, kan det fönstret ha stängts när man så småningom får svar på sin patentansökan.

  Därför lyfter Karin Broman och Nina Wittholt fram hur viktigt det är att ha en sammanhållen IP-strategi som inte låter avgränsa sig till immaterialrättens 45 skyddsklasser.

  – Det handlar oftare om att företag behöver tänka ut hur de ska säkra sin konkurrenskraft och som ett led i den diskussionen, behöver de tänka om sin affärsstrategi – vari IP strategin ingår. Hur kan de, exempelvis, använda IP som en integrerad del av affärsstrategin för att bli framgångsrika?

  Den frågeställningen kan FKG:s nya partner inom juridik, Fondia, hjälpa till att ge svar på.

  Bilden: Fondians automotivegäng: Från vänster: Fredrika Björk, Linda Graf, Kristina Nilsson, Oscar Widén Einarsson, Karin Broman, Nina Wittholt. Frånvarande är Olof Hultén.