Nyheter från FKG

 • 25 mars, 2020
 • Nytt krispaket med fokus SME

 • Klockan 17.00 onsdagen den 25 mars presenterade regeringen ett nytt krispaket med fokus Små och medelstora företag. De inledde med att SME är av stor vikt för Sverige, då det är hos dessa vi ser mycket jobbskapande och innovationskraft. FKG har jobbat hårt för att få igenom ett par av de väsentliga åtgärder som regeringen nu presenterar för att lindra konsekvenserna av Corona för små och medelstora företag.

   

  -Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter

  Detta föreslås gälla retroaktivt i 4 månader under perioden 1 mars till den 30 juni 2020 för upp till 30 anställda (för den del av lönen som inte överstiger 25 000:-/månad).

  -Företagsakut inrättas

  En statlig lånegaranti föreslås för att företagen ska ha lättare att finansiera sig. Riskdelningen kommer vara 70/30 där staten tar majoriteten av risken. Enskilda företag föreslås få låna max 75 miljoner, men undantag kan göras. Riksgäldskontoret kommer administrera garantin.

  -Reglerna för periodiseringsfonder ändras tillfälligt

  Ett kommande förslag är att egenföretagare får sänkt skatt. 100% av den skattepliktiga vinsten 2019 får sättas av till periodiseringsfond (max 1 miljon kronor), vilket kan kvittas mot möjliga framtida förluster. På så sätt kan man få tillbaka sin preliminärskatt som man betalat under 2019. Här krävs det ett aktivt handlande och man har till halvårsskiftet på sig.

  -Rabatt på hyror

  Regeringen föreslår att staten bär 50% av hyresnedsättningen upp till 50% av den fasta hyran. Denna tillfälliga rabatt gäller för företag i utsatta branscher. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

  -Vilande företag som egenföretagare

  Regeringen föreslår att man som egenföretagare kan sätta sitt företag vilande under detta året för att sedan enkelt kunna starta upp sen igen när den värsta krisen är över.

   

  Mer information om detta hittas på Regeringens hemsida